Du er her

Psykolog/psykologspesialist

St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim, Tiller DPS, Divisjon Psykisk Helsevern, Tiller DPS, Tidlig Avklaringsteam

St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 10 500 ansatte og et brutto budsjett på 10 milliarder kroner. Det er en målsetting at arbeidsstyrken gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Mer informasjon finnes på www.stolav.no

Tiller distriktspsykiatriske senter (DPS) er en avdeling i Psykisk helsevern ved St. Olavs Hospital HF, universitetssykehuset i Trondheim. DPSet er lokalisert sentralt i Trondheim og har 82 000 innbyggere over 18 år i Trondheim og Melhus  som sitt primære opptaksområde. DPSet har tre allmennpoliklinikker, en gruppepoliklinikk, et team for tidlig og rask avklaring,  samt  team for traumatiserte flyktninger og et regionalt tilbud i poliklinikk for hørsel og psykiske lidelser. Virksomheten omfatter også en poliklinikk for behandling av spiseforstyrrelser med områdefunksjon og en nylig etablert poliklinikk for unge voksne med funksjonstap, uavklarte tilstander og førstegangs psykose mm. DPSet har to ambulante team, ACT (aktivt oppsøkende behandlingsteam) og ambulant akutteam (AAT) og en døgnenhet med 24 plasser fordelt på en krise-/ korttidsseksjon og en psykose/allmennseksjon.

TILLER DPS HAR LEDIG 2x100 % FASTE STILLINGER FOR PSYKOLOG/PSYKOLOGSPESIALIST I TIDLIG AVKLARING - TILTREDELSE 01.09.2020 ELLER ETTER NÆRMERE AVTALE


Arbeidsoppgaver 

 • Tidlig avklaringsteamet vurderer og avklarer helsehjelp til nyhenviste pasienter
 • Formålet med en rask avklaring er å gi riktig helsehjelp og unngå unødig ventetid
 • Teamet vil også gi kortvarig behandling til pasienter hvor det vurderes som aktuelt
 • Arbeidsmetoden er basert på teamarbeid og utstrakt samarbeid, både med andre enheter internt og eksternt
 • Samarbeid med fastleger, NAV og primærhelsetjeneste vil også være sentrale oppgaver
 • Delta i faglig utviklingsarbeid


Kvalifikasjoner 

 • Psykologspesialist/psykolog
 • Relevant klinisk erfaring
 • Evne til fleksibilitet og selvstendighet
 • Gode kommunikasjonsferdigheter


Personlige egenskaper 

 • Personlig egnethet vil bli vektlagt, som bla gode samarbeidsevner og evnen til å fungere godt i team
 • God arbeidskapasitet og evne til å arbeide strukturert og målrettet
 • Evne til rask og presis oversikt i komplekse saker
 • Interesse for fagutvikling vil bli vektlagt
 • Det kreves at søkere behersker norsk godt, både muntlig og skriftlig


Vi tilbyr 

 • Mulighet for forskning- og fagutvikling
 • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver og et sosialt, inkluderende og  godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes etter gjeldende regler, avhengig av kvalifikasjoner
 • Vennligst oppgi minst 2 referansepersoner
 • Velkommen som søker til utfordrende og spennende arbeidsoppgaver


Kontaktinformasjon: Anne-Lise Løvaas, avd.sjef - Tiller DPS, tlf. 72 82 39 00 og Charlotte Chiappa, seksjonsleder Tidlig Avklaring, tlf. 72 82 39 00.

 

Lenke til annonsen og søk på stillingen

 

Søknadsfrist
20. august 2020