Du er her

Psykolog/psykologspesialist

St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim, Nidaros Distriktspsykiatriske Senter (DPS), Divisjon Psykisk Helsevern - Psykiatrisk ungdomsteam

St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 10 500 ansatte og et brutto budsjett på 10 milliarder kroner. Det er en målsetting at arbeidsstyrken gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Mer informasjon finnes på www.stolav.no

Nidaros DPS med poliklinikker og døgnenheter har lokalsykehusfunksjon i Trondheim og på Fosen, og er en av Norges største DPS. Psykisk helsevern i St. Olavs Hospital, er i en spennende utvikling hvor det satses på god pasientbehandling, brukermedvirkning, forskning og samarbeid med kommunene.

Psykiatrisk ungdomsteam (PUT) tilbyr tverrfagligspesialisert rusbehandling (TSB) i form av poliklinisk behandling for rusmiddelavhengighet, problematisk dataspilling og pengespillavhengighet for pasienter i aldersgruppen 15-30 år. Vi tilbyr Individuell jobbstøtte behandling etter IPS-modell for pas. som ønsker samtidig fokus på jobb.  Vi bidrar med konsultasjon, veiledning og undervisning til ulike samarbeidspartnere i distriktet. PUT har sørlige deler av Trøndelag som opptaksområde. I årene som kommer vil PUT ha et økt fokus på forskning og bidra inn i Ung Rus-studien, som i dag involverer flere ansatte.

PUT er et tverrfaglig team med 2 IPS-konsulenter, 10 behandlerstillinger i tillegg til 2 merkantile stillinger. Behandlergruppa ved PUT består av overleger i psykiatri, psykologer og psykologspesialister, kliniske sosionomer og psykiatriske sykepleiere.

PUT er vurderingsinstans for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) til pasienter under 30 år. Dette innebærer at vi vurderer hvilke behandlingsnivå innen TSB pasientene skal ha, samt frist for behandlingsstart.

PUT er underlagt seksjon 2 ved Nidaros DPS, som består av døgnavdeling, to ambulante team samt allmennpoliklinikk og psykosepoliklinikk.

Nidaros DPS Psykiatrisk ungdomsteam har ledig stilling:

FAST STILLING, psykolog/psykologspesialist 100 % med spes.  
Stillingen er for tiden knyttet til Psykiatrisk ungdomsteam, Nidaros DPS, med tilhold i Klostergata 48, 7030 Trondheim.

Søknadsfrist 23.08.2020. Tiltredelse etter avtale.


Arbeidsoppgaver 

 • Utredning og behandling av pasienter med rusavhengighet og psykiske lidelser
 • Vurdering av rettighet til tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)/utredning
 • Målrettet samarbeid med kommune, pårørende og andre samarbeidspartnere
 • Bidra faglig med veiledning, undervisning og teamarbeid
 • Delta i faglig utviklingsarbeid og plan

 
Kvalifikasjoner 

 • Klinisk erfaring med pasienter i et bredt spekter av psykiske lidelser/tilstander samt ruslidelser
 • Utredningskompetanse


Personlige egenskaper 

 • Personlig egnethet og gode samarbeidsevner vektlegges
 • Evne til fleksibilitet og selvstendighet
 • Gode kommunikasjonsferdigheter både muntlig og skriftlig


Vi tilbyr 

 • Arbeidsplassen har et godt sosialt miljø og stort faglig engasjement
 • Du vil få anledning til å arbeide individuelt og sammen med andre med kompetanse innen arbeidsfeltet
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring
 • Faglig og personlig utvikling
 • En arbeidsplass som er en IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv)
 • Et stort fagmiljø med dyktige og engasjerte medarbeidere med bred faglig kompetanse.

Vi ber deg oppgi minst 2 referanser.

Vitnemål, attester og autorisasjon legges ved søknaden elektronisk.


Kontaktinformasjon: Terje Jenssen Skjolden, seksjonsleder, tlf. 72 82 35 12 og Jon Even Aasum, psykologspesialist, e-post jon.even.aasum@stolav.no


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
23. august 2020