Du er her

Psykolog/psykologspesialist

Barne-, ungdoms- og familieetaten - Gullhella barne- og familiesenter
Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drifte og drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og familiedepartementet. Bufetat, region øst dekker fylkene Innlandet og Viken med unntak av tidligere Buskerud. I tillegg har vi fire familievernkontor i Oslo. Regionkontoret ligger på Lillestrøm.
Er du psykolog og har lyst til og arbeide med utsatte barn?
Gullhella barne- og familiesenter har ledig 80 % psykolog/psykologspesialist stilling
 
Om stillingen
Bufetat region Øst har 3 barne-og familiesentre: Gullhella (Asker), Seljelia (Gjøvik) og Borg (Fredrikstad). Sentrene samarbeider  om fagutvikling.

Gullhella barne- og familiesenter har følgende tilbud:
 • Beredskapshjem: Senteret har 3 avdelinger som tilsammen ivaretar behovet for akuttplasseringer av barn ( 0-18 år). Avdelingene har totalt 77 beredskapshjem. 2 avdelinger er lokalisert på Gullhella og en på Jessheim.
 • Avdeling for foreldre og barn: Tilbyr kartlegging og intervensjon i døgnavdeling og i familiens eget hjem (0-6 år).Avdelingen har 5 plasser på senteret og 2 plasser som er hjemmebaserte.
 • Avdeling PMTO, tilbyr PMTO-terapi, poliklinisk eller hjemmebasert (4-13 år).
Gullhella øker sine psykologressurser fra 2 stillinger, med en 80 % fast psykolog/psykologspesialist med mulighet for utvidelse til 100 % i 2021. Senteret arbeider etter lov om barneverntjenester. Stillingen vil inngå i det faglige tilbudet som gis til hele senterets målgruppe, men skal ha sitt hovedarbeidsområde i senterets 3 beredskapsavdelinger.Gullhella barne- og familiesenter jobber systematisk med fagutvikling, og psykologene er viktige bidragsytere i denne utviklingen. Stillingen er også en del av psykolognettverket på tvers av regionens 3 barne- og familiesentre.

Arbeidsoppgaver/ansvarsområder
 • Konsultasjoner og veiledning av fagpersonalet, i sak og prosess
 • Kartleggings- og veiledningsarbeid i beredskapshjemmet
 • Rapportskriving og dokumentasjon
 • Vitne i fylkesnemnd og rettsinstanser
 • Fagutvikling i den enkelte avdeling og i sentret
 • Opplæring/undervisning
 • Tverrfaglig samarbeid, internt og eksternt
 • Samarbeid med øvrige psykologer i Bufetat

Kvalifikasjonskrav
 • Profesjonsutdannelse i psykologi og godkjenning som psykolog. Eventuelt godkjenning som spesialist i psykologi
 • Erfaring fra barnevern eller klinisk erfaring fra arbeid med barn og unge er ønskelig
 • God skriftlig og muntlig framstillingevne
 • Førerkort for personbil

Personlige egenskaper
 • Høyt engasjement for barn og unge med utviklingstraumer
 • Interesse for fagutvikling av det traumesensitive arbeidet
 • Stor grad av fleksibilitet
 • Tar initiativ og har evne til selvstendig arbeid
 • Gode samarbeidsevner
Personlige egnethet vil bli tillagt stor vekt


Vi tilbyr
 • Et engasjert og spennende fagmiljø med høy kompetanse og fokus på fagutvikling
 • Gode muligheter for kurs og kompetansehevingsprogrammer
 • Et barne- og familiesenter i kontinuerlig utvikling
 • Kontor med parkeringsmuligheter
 • Landlige omgivelser
Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ som psykolog i stillingskode 0794 med lønn fra p.t. kr 532 300 - 640 200 pr. år (lønnstrinn 60-70). Psykolog med godkjent spesialitet er i stillingskode 1304 med lønn fra p.t. kr 655.400 - 765.100 pr. år (ltr. 71-78).

Avlønning og stillingskode vurderes etter utdanning og erfaring.

Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.
 

Generelle opplysninger
 • Inkludering og mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.
 • Stillingen er for tiden lagt til Gullhella barne- og familiesenter.
 • Politiattest vil kreves ved tiltredelse, jf. lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest § 6. Denne attesten skal ikke legges ved søknaden.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har oppmodet om ikke å bli ført på søkerlisten, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25.

Kontaktinformasjon 
Kontaktpersoner for stillingen:
Enhetsleder Bente Hage, tlf. 466 16 626 og psykologspesialist Synøve Remås, tlf. 466 16 634.

Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden

Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal tas med ved et evt. intervju.
 
Søknadsfrist
7. august 2020