Du er her

Psykolog/psykologspesialist

Tyrilistiftelsen - Tyrilisenteret Lillehammer

Om arbeidsgiveren

Tyrilistiftelsen er en ideell stiftelse som tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) for personer med alvorlig rusavhengighet. Behandlingen er individuelt tilrettelagt med fellesskap som ramme. Vi har faste avtaler med Oslo kommune, Helse Midt-Norge og Helse Sør-Øst. Stiftelsen er en av Norges største aktører innen rusbehandling og har tilsammen 188 døgnplasser på våre enheter i Trondheim, Folldal, Lillehammer, Oslo, Skien og Arendal. I tillegg har vi egen avrusningsenhet, ambulante tjenester og tilbud til innsatte i fengsel. Tyrilistiftelsen har tariffavtale med Psykologforeningen.


Tyrilisenteret Lillehammer søker psykolog/psykologspesialist i 100 % stilling

Tyrilisenteret Lillehammer har 25 døgnplasser for kvinner og menn fra 18 år og oppover. I tillegg er det TSB plasser knyttet til Tyrilihaugen, som er den andre enheten til Tyrili i Lillehammer.


Vi søker:
Tyrilisenteret Lillehammer søker psykolog/psykologspesialist som vil jobbe fleksibelt i de to enhetene vi har i Lillehammer, Tyrilihaugen og Tyrilisenteret. Psykologen/psykologspesialisten vil være ansatt i medarbeidergruppen på Tyrilisenteret Lillehammer, men delta i behandlingen i tverrfaglig team på begge enhetene med de pasientene som er inne til tverrfaglig spesialisert behandling. Stillingen krever fleksibilitet med tanke på oppgaver, samarbeid og lokalisering.


Arbeidsoppgaver:

 • Kartlegging/utredning og henvisninger
 • Diagnostisering og kliniske risikovurderinger
 • Helhetlig behandlingsansvar
 • Psykoedukasjon, veiledning og grupper
 • Samarbeid i tverrfaglige team
 • Kvalitetssikre behandlingsplaner, epikriser og elektronisk pasientjournal
 • Samarbeid med ansvarsgruppe og familiesamarbeid


Kvalifikasjoner:

 • Autorisert psykolog, evt med spesialisering i rus- og avhengighetspsykologi, eller voksenpsykologi
 • Erfaring med, og engasjement for rusfeltet
 • Erfaring med, og kjennskap til spesialisthelsetjenesten
 • Kjennskap til gjeldende rammer og retningslinjer


Personlige egenskaper: 

 • Engasjement og endringsoptimisme
 • Samarbeidsevne; man må trives med å jobbe i team og evne å gjøre kolleger gode
 • God struktur og evne til å arbeide selvstendig
 • Faglig og personlig trygghet


Vi tilbyr:

 • Et spennende, utfordrende og engasjerende arbeidsmiljø i stadig utvikling
 • Gode rammer for kompetanseutvikling, utdanning og veiledning
 • Mulighet for innflytelse på et politisk prioritert fagfelt i en opptrappingsfase
 • Gode forsikrings- og pensjonsvilkår
 • Konkurransedyktig lønn innenfor gjeldende avtaler
 • Fellesgoder, som ferieboliger og permisjonsordninger


Arbeidssted vil være Lillehammer.

Tiltredelse: 1. oktober 2020

Lønn: etter gjeldende tariffavtaler

Spørsmål om stillingen
Kontaktpersoner:
Åse Stenhaug Ulset, enhetsleder, tlf. 986 35 418, e-post assu@tyrili.no og Lise Lunaas, nestleder, tlf. 995 30 267, e-post lilu@tyrili.no


Lenke til annonsen og søk på stillingen

 

Søknadsfrist
24. mai 2020