Du er her

Psykolog/psykologspesialist

Sykehuset Innlandet HF - BUP Hedmark poliklinikk Elverum

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 steder i Hedmark og Oppland innenfor somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester. Som ett av landets største helseforetak med 9 000 ansatte og et stort antall faggrupper, er vi Innlandets største kompetansemiljø.

Divisjon Psykisk helsevern er den største divisjonen i Sykehuset Innlandet. Divisjonen består av sykehusene Reinsvoll og Sanderud, fire distriktspsykiatriske sentre (DPS), to barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP) og en barne- og ungdomspsykiatrisk døgnavdeling. Divisjonen har totalt ca 1650 årsverk.

Vil du være med på å gi gode pasienttilbud for barn og bidra til en bedre oppvekst? Det er ledig 2 faste stillinger som psykolog/psykologspesialist ved BUP Elverum, og da kan dette være jobben for deg.

BUP Elverums opptaksområde er kommunene Åsnes, Våler, Trysil, Løten, Åmot og Elverum. Innenfor opptaksområdet er det bosatt ca 9500 barn i alderen 0-18 år. Det er 23 årsverk ved enheten. BUP Elverum har nye lokaler i Helsehuset i Elverum.

Vi gir tilbud om spesialisert utredning og behandling av psykisk lidelse til barnebefolkningen i opptaksområdet. BUP Elverum er en tverrfaglig sammensatt poliklinikk som jobber tett sammen om behandlingstilbud til pasientene, deres familier og med samarbeidspartnere.

Den som tilbys stillingen må kunne framlegge politiattest iht Helsepersonellovens § 20 a.


Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling til barn og ungdom med psykiske lidelser
 • Veiledning og oppfølging av tiltak opp mot barnehager og skoler
 • Behandling og veiledning til familier/foresatte
 • Tett samarbeid med andre involverte instanser
 • Veiledning til kommunen knyttet til henviste barn


Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som psykolog
 • Godkjenning som spesialist i klinisk psykologi er en fordel
 • Erfaring fra arbeid med barn er en fordel
 • Søkere med annen relevant utdanning på masternivå kan også komme i betraktning til stillingen


Personlige egenskaper

 • Interesse og engasjement for barn og unge
 • Gode kommunikasjonsevner og samarbeidsevner både med barn, foreldre og kollegaer
 • Gode evner til selvstendig arbeid og struktur
 • Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt


Vi tilbyr

 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Fleksibilitet i arbeidssituasjonen
 • Gode muligheter for spesialisering og faglig videreutvikling
 • Et arbeidsmiljø med god stemning og godt samhold

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista.
Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.


Kontaktinformasjon: Ingvild Svenkerud Aasen, avdelingssjef, tlf.  481 76 067, e-post ingvild.svenkerud.aasen@sykehuset-innlandet.no og Randi Mikaelsen, enhetsleder, tlf. 414 42 114, e-post randi.mikaelsen@sykehuset-innlandet.no


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
30. mars 2020