Du er her

Psykolog/psykologspesialist

Hvaler kommune

Vårt mål er at Hvaler kommune blir Østfolds foretrukne vekstkommune. Vi tenker fremtidsrettet og gir innbyggerne våre gode tjenester i trygge rammer. Kommunen er i utvikling med "Nye Hvaler"  og storsatsing på blant annet oppvekst og omsorgstjenesten. Vi tilbyr et mangfold av både tjenester og medarbeidere.

I Hvaler kommune jobber vi ut fra et felles verdigrunnlag. Hvalersamfunnets utvikling bygger på vår unike plassering, vårt hav og vår natur. Dette grunnlaget er basert på fire verdier: åpenhet, profesjonalitet, engasjement og nyskaping - forkortet ÅPEN.

Hvaler kommune søker kommunepsykolog som ønsker i være med i utviklingen av våre tjenester.

Vi er i utvikling for å tilpasse oss fremtidens økonomiske rammebetingelser samtidig som vi skal tilby tidsriktige brukertilpassede tjenester. Som et ledd i dette arbeidet søker vi etter flere nye medarbeidere med blikk for «fremtidens kommune». Vi har som målsetning å sette brukerne i sentrum, og vi skal tilrettelegge for at vi samhandler og samarbeider internt i organisasjonen. Gjennom å legge vekt på de langsiktige rammene skal vi satse på «tidlig innsats» i alle aldre og for alle brukergruppene våre. I den nye organisasjonen vil vi fokusere tjenestene våre rundt enhetene helse, omsorg, oppvekst, friskliv og mestring, og kommunal teknikk, byggesak og infrastruktur.

Vi søker medarbeidere med relevant fagkunnskap som samtidig vil hjelpe oss å bli bedre på innbyggerdialog, brukermedvirkning, tjenestedesign, digitalisering og innovasjon.

Vi er i startfasen for opprettelse av ny enhet som skal ha fokus på forebyggende arbeid innenfor psykisk og fysisk helse, samt tverrfaglige koordinerte tjenester. Friskliv og mestring. I dette arbeidet har Hvaler kommune behov for å etablere en kompetansestab hvor psykologkompetanse vil være sentral. Kommunepsykologen vil ha sin arbeidshverdag i tett samarbeid med andre profesjoner med tjenesteuavhengig spisskompetanse.


Arbeidsoppgaver 

Det blir lagt vekt på følgende arbeidsområde for psykologstillingen:

 • Plan, utvikling og strategiarbeid
 • Delta i oppbygging av ny tjenesteenhet
 • Tidlig innsats, forebyggende og helsefremmende arbeid
 • Retningsbærer for kommunens tverrfaglig arbeid
 • Veiledning og samarbeid med faggrupper og profesjoner
 • Samhandling mellom primær og spesialisthelsetjeneste
 • Klinisk arbeid i enkeltsaker der kompleksiteten gjør det nødvendig

Vår kommende kommunepsykolog vil få mulighet til å påvirke prioriteringer og organisering av arbeidet i samsvar med kommunens målsetninger.


Kvalifikasjoner 

 • Autorisasjon som psykolog og gjerne videreutdanning/godkjenning som psykologspesialist
 • Relevant erfaring fra offentlig eller privat sektor
 • Interesse og/eller kunnskap innen samfunnspsykologi vil være ønskelig
 • Søker må ha førerkort klasse B
 • Det er krav om gyldig politiattest før tilsetting


Personlige egenskaper 

 • Du viser gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og evne til å bygge relasjoner
 • Du viser evne til å være løsningsorientert og fleksibel
 • Du viser evne til å jobbe selvstendig og strukturert
 • Du viser et godt humør og evne til å bidra til å skape et godt arbeidsmiljø


Vi tilbyr/annet: 

For søkere som ikke har godkjenning som psykologspesialist, vil det tilrettelegges for muligheter for spesialisering innen klinisk samfunns-/allmennpsykologi.

Hvaler kommune ønsker i utgangspunktet å tilsette kommunepsykolog i 100 % stilling. Dersom aktuelle søkere har ønske om å kombinere stillingen med annen arbeid, kan det være aktuelt å tilby redusert stillingsandel.

Psykologen vil få tilbud om kompetanseutvikling og deltakelse i lokale fagnettverk, enten i regi av spesialisthelsetjenesten og/eller psykologer i andre kommuner. Veiledning individuelt, eller i gruppe.

Lønn etter avtale og god pensjonsordning i KLP - Kommunal landspensjonskasse.


Kontaktinformasjon: Amund Bjørke, kommunalsjef, tlf. 0047 996 38 085, e-post amub@hvaler.kommune.no og Knut Tore Eide, kommunalsjef, tlf. 0047 941 50 974, e-post ktei@hvaler.kommune.no

 

Lenke til annonsen og søk på stillingen

 

Søknadsfrist
19. november 2019