Du er her

Psykolog/Psykologspesialist

Vågan kommune i Lofoten ved Familieenheten

Tar du spranget – har du lyst å jobbe i Vågan kommune i Lofoten?

Vågan kommune nærmer seg 10 000 innbyggere, hovedsete for kommunen ligger i Svolvær. Kommunen har et rikt idretts- og kulturliv, full barnehagedekning og ny videregående skole. Lofoten er kjent for sin mektige natur og mangfoldige friluftsliv.

Vågan kommune er den største arbeidsgiveren i kommunen med ca 700 årsverk. Ansatte i kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger

Søknaden sendes inn elektronisk. CV fylles inn elektronisk, samt at det må legges med dokumentasjon på utdanning og arbeidserfaring.

Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på en offentlig søkerliste jf. offentlighetsloven § 25. Fritak fra offentliggjøring må begrunnes i søknaden og gjøres bare unntaksvis.

Vi ønsker deg velkommen som søker på stilling hos oss!

Vågan kommune har ledig 100 % fast stilling som kommunepsykolog ved familieenheten,  fra januar 2020 Stillingen er ny, og kommer i tillegg til nåværende psykologstilling ved enheten.

Familieenheten er en tverrfaglig enhet for barn og familier med 27 ansatte, som holder til i Svolvær sentrum. Enheten er en av de få i landet som  både er samlokalisert og samorganisert, med fagledere for PPT, helsestasjon og barnevern, under en felles enhetsleder.

Enheten har vært etablert siden oktober 2010, og vår nåværende psykolog har vært tilsatt fra 2011. Enheten inneholder helsestasjon (med jordmor), barnevern, PPT, logoped, forebyggende rådgiver og habilitering barn og unge. Det er et godt etablert tverrfaglig samarbeid på enheten med høyt kvalifiserte medarbeidere. Kommunepsykologen i Vågan er en godt etablert stilling med tydelige og varierte arbeidsoppgaver så søker kommer til ”dekket bord”.


Organisering:

Stillingen er organisert i stab under leder for  familieenheten. Nåværende kommunepsykolog vil være faglig ansvarlig for psykologtilbudet ved enheten, men det vil være utvidet mulighet for å være med å utforme stillingen. Nåværende psykolog har til tider dekket hele aldersspennet ved barnepopulasjonen, selv om stillingen opprinnelig var ment for gravide og 0-6, altså barnehagebarn. Det er tenkt at man ved ansettelse av en ny psykolog vil dele ansvarsområdene inn i gravide og 0-6 som nåværende psykolog har ansvar for og 7-16 år for ny psykolog. Det legges opp til et nært samarbeid mellom de to stillingene.

Det er tenkt en 40/60 deling av arbeidet med 40% klinisk arbeid og 60% veiledning, undervisning, konsultasjon og annet systemarbeid

Før tiltredelse må politiattest av ny dato forevises jf. Barnevernloven § 6-10. (Skal ikke vedlegges søknaden).


Kvalifikasjoner 

 • Autorisasjon som psykolog
 • Erfaring fra kommunalt arbeid er ønskelig men ikke påkrevd
 • Nyutdannede oppfordres også til å søke
 • Vi søker etter en faglig oppdatert psykolog med interesse for lavterskeltilbud, tidlig intervensjon, forebygging og folkehelsearbeid.


Personlige egenskaper 

 • Søker må være fleksibel og flink til å skape gode relasjoner til brukere og samarbeidspartnere
 • Det er viktig at søker har god evne til å samarbeide på tvers av faggrupper samtidig som jobben krever stor grad av selvstendighet knyttet til det psykologfaglige arbeidet (både det kliniske og det som er systemrettet)
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt


Vi tilbyr 

 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et godt faglig og sosialt miljø
 • Vågan kommune har søkt midler til etablering av en tredje kommunepsykolog for voksne som det er tenkt nært samarbeid med
 • Lønn etter avtale
 • Ikke spesialister får tilbud om veiledning og nært samarbeid med kommunepsykologer i nærliggende kommuner i regionen
 • Opplæring vil bli gitt


Kontaktinformasjon: Inger Rasmussen, leder for Familieenheten, tlf. 75 42 03 80 / 913 14 023 og Lene Sommerseth Hansen, kommunepsykolog, tlf. 75 42 03 80 / 928 61 962.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen
 

Søknadsfrist
24. oktober 2019