Du er her

Psykolog/psykologspesialist

Sykehuset Østfold - Poliklinikk for rus- og avhengighetsbehandling Sarpsborg

Sykehuset Østfold gir spesialisthelsetjenester innenfor somatikk, psykisk helsevern og rus.

Fra september 2018 er spesialisthelsetjenestetilbudet for befolkningen i Vestby kommune overført til Sykehuset Østfold. Utvidelsen betyr en aktivitetsvekst for sykehuset og gir muligheter til å videreutvikle allerede sterke fagmiljøer både i somatikken og i psykisk helsevern. Et topp moderne sykehus på Kalnes, et oppgradert sykehus i Moss og en rekke tilbud innen psykisk helsevern der pasienten bor, gir 300 000 innbyggere et godt tilbud.

Sykehusstrukturen skal sikre befolkningen et fullt ut dekkende spesialisttilbud i god samhandling med kommunehelsetjenesten og andre sykehus. Sammen skal vi gi pasienten en helhetlig helsetjeneste. Vi er en av Østfolds største arbeidsplasser med over 5000 medarbeidere, og er lokalisert i Sarpsborg, Moss, Halden, Fredrikstad, Askim og Eidsberg.

100 % fast stilling ledig fra 01.01.2020

Ved poliklinikk for rus- og avhengighetsbehandling i Sarpsborg er det ledig 1 fast stilling tilknyttet rusmestringsenhet ved Ravneberget fengsel i Sarpsborg. Ravneberget fengsel er et lavsikkerhetsfengsel for kvinnelige innsatte. Totalt har fengselet 50 plasser. Ved rusmestringsenheten er det 7 plasser. Målgruppe er innsatte med behov for spesialisert rusbehandling, ofte med psykiske tilleggsutfordringer, som ønsker bistand under soningstiden. Stillingen er en videreføring av et prosjekt initiert og støttet av Helse- og omsorgsdepartementet og Justisdepartementet. Prosjektperioden er avsluttet og stillingen inngår nå i ordinær drift. Stillingsinnehaver vil ha kontorplassering ved poliklinikken i Sarpsborg og rapportere til seksjonsleder. Stillingsinnehaver vil inngå i poiklinikkens rusmestringsteam som består av 6 psykologer tilknyttet rusmestringsenheter ved 4 fengsler i Østfold. Den daglige virksomhet vil imidlertid finne sted ved og i nært samarbeid med Ravneberget fengsel.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.


Arbeidsoppgaver 

 • Utredning og kartlegging inkl.diagnostiske vurderinger
 • Utforming av behandlingsplaner
 • Klinisk/terapeutisk arbeid med pasienter
 • Teamarbeid
 • Samarbeid med kommunale helse- og sosialtjenester
 • Samarbeid med kriminalomsorgen
 • Veiledning/konsultasjon overfor samarbeidsinstanser
 • Samarbeid med øvrige avdelinger innen spesialisthelsetjenesten
 • Deltakelse i internt utviklingsarbeid og planlegging


Kvalifikasjoner 

 • Profesjonsstudie i psykologi
 • Norsk autorisasjon
 • Kurs/utdanning i mentaliseringsbasert behandling (MBT) og/eller traumebehandling vil være en fordel


Personlige egenskaper 

 • Erfaring fra og interesse for rusbehandling og psykisk helsevern
 • Gode evner til relasjonsbygging og kommunikasjon
 • Kreativitet og fleksibilitet i forhold til rolleutforming
 • Personlig egnethet tillegges vekt


Vi tilbyr 


Kontaktinformasjon: Kyrre Moen, seksjonsleder, tlf. 916 56 575.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
27. oktober 2019