Du er her

Psykolog/psykologspesialist

Modum Bad - Avdeling for traumelidelser

Ved avdelingen blir det ledig vikariat i 100 % stilling i perioden 15.10.19 til 01.07.20 for psykolog/psykologspesialist. Det kan bli mulighet for forlengelse av vikariatet.

Pasientene i vår avdeling er personer som har utviklet psykiske problemer etter å ha vært utsatt for alvorlige relasjonelle traumer i barne- og ungdomsalder. Det er 4 behandlingsgrupper i avdelingen med til sammen 32 pasienter. Diagnostisk vil pasientene tilhøre kategoriene PTSD (kompleks type) og dissosiative lidelser. Det er høy grad av komorbiditet med bl.a. spiseproblemer, rus, angst/depresjon og personlighetsproblematikk.

Det er ønskelig med oppdatert kunnskap og erfaring med utredning og behandling av sammensatte traumelidelser. Det vil være en fordel med gruppeterapeutisk erfaring. Det ligger til stillingene et ansvar både for den gruppeterapeutiske og individualterapeutiske delen av behandlingsopplegget. Det legges stor vekt på personlig egnethet og du bør like å arbeide i team.

Traumeavdelingen er for tiden med i et spennende forskningsprosjekt knyttet til hvilke type behandling som gir best effekt for pasienter med kompleks PTSD etter alvorlige relasjonstraumer i oppvekst. Se gjerne våre nettsider, www.modum-bad.no for mer informasjon om dette.

I våre behandlingsmodeller kombinerer vi individuelle-og gruppebaserte metoder. Vi bruker både verbale og nonverbale tilnærminger. Det teoretiske fundamentet er hentet bl.a. fra teorien om strukturell dissosiasjon, tilknytningsteori, nyere interpersonlig nevrobiologi og sensorimotorisk psykoterapi.

Avdelingen er faglig godt oppdatert og satser mye på kompetanseoppbygging hos den enkelte medarbeider. Vi har gode opplærings- og veiledningsordninger i et tverrfaglig stimulerende miljø.


Vi kan tilby:

  • Interessante arbeidsoppgaver på et spennende fagområde
  • Introduksjonsprogram for nyansatte
  • Lønn etter avtale
  • Gode pensjons- og forsikringsordninger
  • Personalbolig og personalbarnehage ved ledig kapasitet
  • Personalhytte, treningsrom og andre velferdstiltak

Det forventes at alle ansatte bidrar til å virkeliggjøre våre verdier og vår visjon. 

Kontaktperson:
Avdelingsleder Gun Abrahamsen tlf. 32 74 97 00 eller 901 26 327.

Vi ber om at du søker elektronisk via www.modum-bad.no.
Kopier av vitnemål og attester fremlegges ved intervju.


Lenke til annonsen og søk på stillingen

 

Søknadsfrist
23. september 2019