Du er her

Psykolog/psykologspesialist

Akershus universitetssykehus HF, Allmennpoliklinikk A, DPS Nedre Romerike

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 575 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.

«Menneskelig nær – faglig sterk» er vår visjon

Divisjon psykisk helsevern har ca. 1850 årsverk og består av sykehusavdelingene Akuttpsykiatri, Spesialpsykiatri og Alderspsykiatri, samt lokalbaserte tjenester ved fem distriktspsykiatriske sentre (DPS), Avdeling barn og unges psykiske helsevern (BUP) og Avdeling rus og avhengighet (ARA). Behandlingsstedene til de lokalbaserte tjenestene innen DPS, BUP og ARA er på Øvre Romerike, Nedre Romerike, Groruddalen, Follo og Kongsvinger. I tillegg har divisjonen en avdeling for voksenhabilitering og en forskningsavdeling.

Er du en erfaren psykolog eller psykologspesialist og klar for en ny utfordring?

Er du opptatt av faglig utvikling og god klinisk praksis til beste for pasienten?

Er du opptatt av å gi god helsehjelp som utgjør en forskjell i pasienters liv?

Vil du ha nye utfordringer og være en aktør i behandlingsgruppen i allmennpoliklinikken?

Hvis ja, ta kontakt og legg inn en søknad. 

DPS Nedre Romerike består av én døgnseksjon og fem polikliniske seksjoner. Avdelingen dekker kommunene på Nedre Romerike med en voksenbefolkning på ca. 125 000.

Allmennpsykiatrisk poliklinikk seksjon A består av ca. 30 behandlerstillinger fordelt på to allmennpsykiatriske team og ett ambulant team. Allmennteamet er tverrfaglig sammensatt og betjener sitt geografiske opptaksområde. Målgruppen er voksne pasienter innenfor et bredt diagnostisk spekter.

Vi har tilgang til nevropsykolog, klinisk ernæringsfysiolog, sosionom, psykomotorisk fysioterapeut, overleger og leger i spesialisering i seksjonen. Vi arbeider nå for å etablere gode pakkeforløp, pasient- og pårørendeundervisning, gruppetilbud og å videreutvikle et godt samarbeid med kommunehelsetjenesten. Et DPS avklaringsteam er under etablering.

DPS Nedre Romerike har sentral beliggenhet på Åråsen stadion i Lillestrøm, kun en kort togtur fra Oslo sentrum. Åråsen ligger i gangavstand fra togstasjonen i Lillestrøm.

Alle søkere må søke elektronisk.


Arbeidsoppgaver 

 • Vurdering, utredning og behandling av pasienter med et vidt spekter av psykiske lidelser
 • Tverrfaglig samarbeid internt og samarbeid med fastleger og kommunal helsetjeneste eksternt
 • Veiledning


Kvalifikasjoner 

 • Utrednings- og behandlingskompetanse vektlegges
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig


Personlige egenskaper 

 • Faglig engasjement
 • Selvstendig og strukturert
 • Ansvarsbevisst
 • Personlig egnethet og gode samarbeidsevner vektlegges


Vi tilbyr 

 • Utfordrende og varierte oppgaver i et aktivt fagmiljø
 • Tilgang på internundervisning og kurs etter behov
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteutleie, teaterbilletter og mye annet
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
 • Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass


Kontaktinformasjon: Rannveig Refsnæs Fremstad, konst. seksjonsleder, tlf. 995 06 264 og Berit Oust, psykologspesialist/teamleder, tlf. 63 89 40 60.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
21. august 2019