Du er her

Psykolog

Alternativ til Vold i Bergen

Alternativ til Vold (ATV) er en privat stiftelse som organiserer behandlingstilbud til mennesker med voldsproblematikk. Stiftelsen har 3 hovedmålsettinger: a) behandling, b) kunnskapsformidling og c) forskning. ATV driver 15 behandlingssentre i Norge, i tillegg til behandlingssamarbeid med ATV-kontorer i Norden. Klientgruppen er i hovedsak voksne utøvere av vold, men noen kontorer arbeider også med voldsutsatte voksne, ungdom og barn. Stiftelsen har 70 ansatte, hovedsakelig psykologer.

Alternativ til Vold i Bergen søker psykolog i 100 % fast stilling. 
 
ATV Bergen kan gi tilbud til hele familien; kvinner, menn og barn, der det er/har vært voldsproblematikk. Tilbudet gis til innbyggere bosatt i Bergen og Os kommune. Vi holder til i nyoppussede lokaler midt i Bergen sentrum. Kontoret har seks ansatte, hvorav fem psykologspesialister og en psykolog. Da en av våre faste behandlere har sagt opp sin stilling, lyser vi nå ut en fast 100 % stilling.  

Oppgaver: behandling av personer som utøver eller har blitt utsatt for vold i nære relasjoner. Hjelpen gis individuelt, gjennom parsamtaler, familiesamtaler eller gjennom gruppetilbud. Det vil også være oppgaver knyttet til fagformidling og veiledningsoppdrag. 

ATV arbeider kontinuerlig med å videreutvikle et godt behandlingstilbud generelt, og spesielt med å ha et familieperspektiv på volden i familien. Vi søker en dyktig og selvstendig kollega som liker å jobbe i team, og som bidrar i å utvikle vårt behandlingstilbud. Engasjement og kompetanse fra arbeid med vold og/eller arbeid med barn og familier er ønskelig, men annen behandlingserfaring vil også være relevant. 
 
Tiltredelse: etter avtale
Søknader sendes på e-post til:jobb@atv-stiftelsen.no,  

Spørsmål om stillingen rettes til leder ved ATV Bergen Nina Antonsen, mobil 969 03 318, e-post nina.antonsen@atv-stiftelsen.no

 

Søknadsfrist
1. mai 2019