Du er her

Psykolog / psykolog­spesialist

Alternativ til Vold i Vestfold

Alternativ til Vold (ATV) er en privat stiftelse som organiserer behandlingstilbud til mennesker med voldsproblematikk. Stiftelsen har 3 hovedmålsettinger: a) behandling, b) kunnskapsformidling og c) forskning. ATV driver 15 behandlingssentre i Norge, i tillegg til behandlingssamarbeid med ATV-kontorer i Norden. Klientgruppen er i hovedsak voksne utøvere av vold, men noen kontorer arbeider også med voldsutsatte voksne, ungdom og barn. Stiftelsen har 74 ansatte, hovedsakelig psykologer.

Alternativ til Vold i Vestfold søker psykolog/psykologspesialist med kompetanse på arbeid med barn og voksne, i 100 % fast stilling.

Alternativ til Vold i Vestfold ligger sentralt i Tønsberg og har lyse og trivelige lokaler. Vi har et hyggelig faglig og sosialt miljø bestående av i dag fem psykologer.
 
Stillingen er knyttet til det utvidede familiemandatet ved vårt kontor i Tønsberg, arbeid med barn og familier utsatt for vold, og også bidra inn i det terapeutiske arbeidet med utøvere av vold. Vi søker derfor en psykolog til vårt team, som har interesse for og erfaring med å arbeide psykoterapeutisk med voksne, barn og familier.

Arbeidet med volden vil ofte innebære samarbeid med barnevern, familievern, helsestasjon og andre tilbud til barn og familier.
ATV søker en engasjert medarbeider som er motivert for kontinuerlig faglig oppdatering og som ønsker å delta i et engasjerende og spennende faglig fellesskap. Videre må søkeren ha et eksplisitt ønske om å lære mer om vold og behandling. Personlig egnethet vektlegges. Vi ønsker en person med gode samarbeidsevner og som ønsker å by på seg selv.

Menn oppfordres til å søke.

Ansatte i ATV har også oppgaver knyttet til undervisning og veiledningsoppgaver.


Tiltredelse: så raskt som mulig

Søknader sendes på e-post til: jobb@atv-stiftelsen.no

Spørsmål om stillingen rettes til leder ved ATV - region Sør v/leder og psykologspesialist Cecilie Guldvog, mobil: 907 51 814.

 

Søknadsfrist
15. mai 2019