Du er her

Psykolog/Psykologspesialist

Søndre Land kommune, Helse, omsorg og velferd - psykisk helse- og rustjeneste

Søndre Land tilhører Gjøvikregionen og er en perle med 30 minutter til byen vår Gjøvik, én time til snaufjell og halvannen time til Gardermoen og til hovedstaden. Sentralt, men unna byens larm, svevestøv, trafikkork, kassakøer og manglende parkeringsplass. Vi har stillhet, full barnehagedekning, frisk luft, godt oppvekstmiljø, rikt kulturliv og flotte muligheter for friluftsliv på åsene og Randsfjorden.

Søndre Land kommune har fått tilskudd fra helsedirektoratet til å rekruttere psykolog for å styrke arbeidet innen rus/psykiatri. Det er opprettet en 100 % fast stilling plassert i kommunalområde Helse, omsorg og velferd. Stillingen er organisert i kommunens psykiske helse- og rustjeneste.

I følge lov om kommunale helse- og omsorgstjenester har kommunene ansvar for utredning, diagnostisering og behandling av lettere og moderate psykiske lidelser. Helsedirektoratet krever at stillingen utformes slik at psykologens oppgaver omfatter både individrettet og befolkningsrettet arbeid. Tilbudet skal være lett tilgjengelig, gratis og uten henvisning. Tverrfaglig samarbeid, veiledning og gjensidig kompetanseutvikling skal stå sentralt i psykologens arbeid. Helsedirektoratet legger til rette for nettverkssamlinger for kommunepsykologer i 2019.

100 % fast stilling
Søndre Land kommune søker etter en psykolog som bidrar til å styrke det samlede kommunale arbeidet innen psykisk helse/rusfeltet, og som bidrar i helsefremmende og forebyggende arbeid.


Arbeidsoppgaver:

 • Utøve klinisk praksis/konsultasjoner
 • Identifisere risikofaktorer for å redusere psykiske helseplager, og iverksette befolkningsrettede og individuelle tiltak
 • Fagansvarlig rolle for psykisk helse- og rustjeneste; og med mål om å styrke fagutviklingen i fagfeltet psykisk helse og rus knyttet til helsefremmende og forebyggende arbeid, tidlig oppdagelse og intervensjon
 • Veiledning av kollegaer, og samarbeidspartnere; både individuelt og i grupper
 • Inngå som ressursperson i kommunens tverrfaglige fagteam
 • Deltakelse i kommunes psykososiale kriseteam


Fakta om stillingen

 • Psykolog med embetseksamen
 • Erfaring fra bruker/pasientbehandling innen fagfeltet
 • Gode samarbeidsevner og relasjonskompetansene
 • Ønskelig med sertifisering innen Cos-P og Cos-I. Dette er ikke et krav, men bør ha kompetanse på området
 • Evne til å arbeide selvstendig, strukturert
 • Inneha høy arbeidskapasitet og liker å jobbe med tjenesteutvikling
 • Gode kommunikasjonsferdigheter


Kontaktperson:
Nærmere opplysninger om stillingen ved kommunalsjef helse, omsorg og velferd Randi Marta Berg, tlf. 61 12 65 54, e-post randi.marta.berg@sondre-land.kommune.no


Lønnsbetingelser
Tilsettingen skjer på vanlige kommunale vilkår ut fra gjeldende lover, regler og avtaleverk, pensjonsordning (KLP), herunder bestemmelser om ferie.

Godkjent politiattest må fremlegges før tiltredelse.

Søknad sendes
Alle søknader skal gå via vår elektroniske søknad som du finner på vår nettside under ledige stillinger
https://www.sondre-land.kommune.no/toppmeny/jobb-hos-oss/

Lenke til annonsen og søk på stillingen

 

Søknadsfrist
25. april 2019