Du er her

Psykolog/psykologspesialist

Kvinnherad kommune - Eining Barn og familie

Kvinnherad kommune har 13.100 innbyggjarar. Kommunen ligg i Sunnhordland, mellom Bergen, Haugesund og Odda.

100 % FAST STILLING 

– 2. GONGS UTLYSING

For meir utfyllande informasjon om stillinga, gå inn på www.kvinnherad.kommune.no

 

Annonsen er fra Tidsskriftets April-utgave som utkommer 1. april 2019

Søknadsfrist
1. mai 2019