Du er her

Psykolog/psykologspesialist 2 x 100 % fast

Sykehuset Innlandet HF - DPS Lillehammer, Poliklinikk Otta

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 steder i Hedmark og Oppland innen somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester. Som ett av landets største helseforetak med 10 000 ansatte og et stort antall faggrupper, er vi Innlandets største kompetansemiljø.

Divisjon Psykisk helsevern er den største divisjonen i Sykehuset Innlandet. Divisjonen består av sykehusene Reinsvoll og Sanderud, fem distriktspsykiatriske sentre (DPS), to barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP) og en barne- og ungdomspsykiatrisk døgnavdeling. Divisjonen har totalt 320 senger.

DPS Lillehammer har hovedansvaret for de allmennpsykiatriske spesialtjenestene i området rundt Lillehammer og i Gudbrandsdalen med ca. 80.000 mennesker i opptaksområdet. Vi har: Poliklinikk Lillehammer,  Lillehammer,merkantilenhet. Eget akutt ambulant team, rusmiddelteam og det er egne FACT team på Otta og Lillehammer.

Poliklinikk Otta ligger sentralt i Otta sentrum i tilslutning til Lokalmedisinsk Senter Otta (LMS), med kort avstand til tog og buss. Poliklinikk Otta har ansvar for DPS spesialisthelsetjenester for voksne i de 6 kommunene i Nord-Gudbrandsdal, med ca.19.000 mennesker i opptaksområdet. Vi har f.t. 4,5  stillinger for psykologspesialist/psykolog, 1 overlegestilling pt.og 1 stilling for lege i spesialisering. Det er 7 stillinger for spesialsykepleiere, 2 stillinger for klinisk sosionom/sosionom, 1 stilling for spesialfysioterapeut. 2 av stillingene er knyttet til rusmiddelteamet.

Det er ønskelig at du legger ved kopi av relevant utdanning og tjenesteattester i søknaden.

Det er ønskelig med 2 stk referanser derav siste arbeidsgiver.


Arbeidsoppgaver

 • Utredning, diagnostisering og behandling av psykiske lidelser med og uten rusproblematikk
 • Individual- og gruppeterapi, psykoterapeutiske og psykoedukative behandlingstilnærminger, samt medikamentell behandling. Konsultasjons-/liasontjeneste ift LMS. Nettverks- og systemarbeid. Veiledning til andre behandlere. Behandlingstilnærmingen er tverrfaglig og forankret i team. Det er tett samarbeid med kommunene og noe ambulant virksomhet


Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som psykolog
 • Ønskelig med erfaring fra psykisk helsevern


Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet
 • Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide selvstendig vil bli vektlagt
 • Faglig interessert og engasjert
 • Strukturert
 • Trives med å jobbe i team
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø


Vi tilbyr

 • Poliklinikk Otta er kjent for et godt arbeidsmiljø og trivsel skårer høyt
 • Stabile, trygge og erfarne kollegaer med høy kompetanse
 • Faglig utvikling og systematisk kompetanseheving blir prioritert
 • Lønn etter overenskomst
 • Meget gode pensjonsordninger i KLP
 • Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.


Kontaktinformasjon: Marianne Hoff, enhetsleder, tlf. 958 72 532 og Pål Overwien, psykologspesialist, tlf. 952 38 212.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
22. mai 2022