Du er her

Psykolog/psykologspesialist

Trondheim kommune - Enhet for rustjenester

Åpen – kompetent – modig 

Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og Norges største arbeidsplass nord for Dovre med om lag 15 000 medarbeidere. Sammen jobber vi for å gi byens innbyggere gode helse- og velferdstjenester, oppvekst- og utdanningsmuligheter, kultur- og fritidstilbud og et godt bymiljø. Vi er stadig på utkikk etter nye, engasjerte og motiverte medarbeidere. 

Trondheim kommune er en framtidsrettet og moderne arbeidsgiver som samarbeider med byens forsknings-, universitets- og høgskolemiljø. Hos oss finnes det spennende karrieremuligheter innen en svært bredt spekter av fagfelt. Mange av våre medarbeidere har hatt et langt og variert karriereløp internt i organisasjonen.  Les mer om Trondheim kommune på vår hjemmeside og siden "Jobb hos oss".

Trondheim kommune legger til rette for mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, religion, etnisitet, eller hull i CV-en. Trondheim kommune tilrettelegger arbeidsforholdene så langt det er mulig.

Attester, vitnemål og vedlegg må legges ved søknaden. Vi oppfordrer til å benytte Vitnemålsportalen. Utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT, og godkjenningen må dokumenteres.

Vi gjør oppmerksom på at søkere føres opp på offentlig søkerliste. Det kan søkes om anonymitet, men det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25. 

Gyldig politiattest må fremlegges der det er påkrevd.

Vi gjør oppmerksom på at det ved behov vil gjennomføres bakgrunnssjekk. 

Er du oppriktig engasjert i og opptatt av at personer med rusmiddelavhengighet skal ha det bra i byen vår? Da kan du være den personen vi søker! 

Ved Enhet for rustjenester har vi ledig fast nyopprettet 100 prosent stilling som psykologspesialist/psykolog.

Enheten har 92 ansatte og er en av tre enheter innen tjenesteområdet psykisk helse og rus. Personalgruppen har høy tverrfaglig kompetanse innen rus, psykisk helse og sosialfag. Tjenestene ytes ut fra et recovery-basert verdigrunnlag, og brukermedvirkning vektlegges i tjenesteutformingen. Enhet for rustjenester yter tjenester til personer med langvarig og alvorlig rusavhengighet, ofte i kombinasjon med ulike psykiske lidelser og somatiske helseutfordringer. Enheten arbeider systematisk med tjenesteutvikling og vi anser oss som en kompetanseenhet innen kommunalt rus- og overdosearbeid.

Stillingen vil ligge under enhetsleder og skal være en del av enhetens lederteam. Som psykolog hos oss vil du få en unik mulighet til å forme tilbudet for rusmiddelavhengige i Trondheim, og aktivt være med på å utvikle tjenestene.


Arbeidsoppgaver

 • Samarbeide med andre aktører om tjenesteutvikling og prosjekter
 • Strategisk utvikling av tjenestene på området i tett samarbeid med lederne på området, herunder delta i ulike arbeidsgrupper
 • Veiledning, undervisning og formidling
 • Utvikling av metodiske tilnærminger
 • Bistå i pasientoppfølging/kartlegging i krevende saker, samt samarbeide med andre aktører, eksempelvis spesialisthelsetjenesten i slike saker
 • Klinisk arbeid fortrinnsvis rettet mot yngre, i en liten del av stillingen
 • Samarbeid med forsknings- og undervisningsinstitusjoner


Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som psykolog med eller uten spesialistgodkjenning
 • Fortrinnsvis spesialisering i rus- og avhengighetspsykologi eller samfunnspsykologi
 • Erfaring fra klinisk arbeid med rusmiddelavhengige er en fordel
 • Erfaring med veiledning og undervisning er en fordel
 • God muntlig og skriftlig formidlingsevne


Personlige egenskaper

 • Må kunne samarbeide med andre profesjoner om tjenesteutøvelse
 • Tydelig og trygg
 • Fleksibel
 • Systematisk og metodisk, planlegger og prioriterer oppgaver
 • Personlig egnethet vektlegges


Vi tilbyr

 • Være en del av enhetens lederteam
 • Et bredt sammensatt, inspirerende og utviklende fagmiljø
 • Tilrettelegging for spesialiseringsløp
 • En spennende, utfordrende og variert arbeidshverdag
 • Gode pensjonsordninger
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler


Kontaktinformasjon: Pia Bjordal, enhetsleder, tlf. 472 93 069.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
26. september 2023