Du er her

Psykolog/psykologspesialist

Sykehuset i Vestfold HF - DPS Vestfold, Allmennpsykiatrisk poliklinikk A

Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) er en del av foretaksgruppen Helse Sør-Øst og gir spesialisthelsetjenester for somatikk, psykiatri og rusbehandling til befolkningen i Vestfold.

SiV HF har flere lokasjoner i Vestfold og hovedvirksomheten er i Tønsberg.

Sykehuset har 4100 årsverk og om lag 5400 ansatte.

I SiV HF løses også oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.siv.no

Vi søker psykolog/psykologspesialist til et faglig sterk og godt arbeidsmiljø i 100 % vikariat fra september 2023. 
 

DPS Vestfold er en del av  Klinikk psykisk helse og avhengighet og er lokalisert i Sandefjord, Larvik og Tønsberg. Opptaksområdet har tilsvarende ca. 230.000 innbyggere. Avdelingen har ca. 275 årsverk fordelt på ca. 350 ansatte, inklusiv 28 overleger og 13 leger i spesialisering, samt 32 psykologspesialister og 50 psykologer under spesialisering. DPS Vestfold har to allmennpsykiatriske poster i Larvik og Sandefjord, en psykosepost på Nøtterøy og syv poliklinikker fordelt på flere lokasjoner, i tillegg til to seksjoner for kontortjenester og en seksjon for fellesfunksjoner og tjenesteutvikling. 

Allmennpsykiatrisk poliklinikk A holder til i Sandefjord og har som oppgave å utrede og behandle allmennpsykiatriske problemstillinger, men har i tillegg spesialkompetanse på angstlidelser og ADHD. Poliklinikken har 2 tverrfaglige behandlingsteam og totalt 27 årsverk fordelt på overlege, psykologspesialister, psykologer, nevropsykolog i spesialisering og sykepleier. Vi er kjent for å ha et meget godt arbeidsmiljø med et engasjert og aktivt fagmiljø som vi nå ønsker å styrke.

Angstteamet tilbyr 4-dagersbehandling av OCD, panikklidelse og sosial fobi etter Bergen modellen. Det tilbys også e-mestring, individualterapi samt gruppeterapi med metakognitiv innfallsvinkel. Utredningen er systematisk og tidseffektiv, og all behandling som tilbys er kunnskapsbasert og evalueres jevnlig.

ADHD teamet driver med systematisk utredning og tilbyr kunnskapsbasert behandling. I tillegg til medikamentell behandling, tilbyr vi to-timers psykoedukasjonskurs, manualbasert gruppebehandling for ADHD med CBT innfallsvinkel samt Unified protocol gruppe .

Vi er en poliklinikk med fokus på faglig utvikling som legger vekt på å kunne tilby et bredt spekter av ulike behandlingsmetoder, hvor gruppetilbud er et satsningsområde for oss fremover. Teamene holder høyt faglig nivå og har et svært godt samarbeidsklima. Allmennpoliklinikk A er en arbeidsplass med stor mangfold, noe som vi mener er en stryke. Vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn. 

Oppstart fra 01.09.23 eller etter avtale. 


Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for utredning, behandling, samordning og oppfølging av pasienter 
 • Selvmords- og voldsrisikovurderinger
 • Veilederfunksjon og deltagelse i råd og utvalg
 • Etablere og ivareta god samhandling internt i avdelingen og med eksterne samarbeidspartnere
 • Deltakelse i undervisningsoppgaver for faggruppen sin og andre yrkesgrupper
 • Følge føringer som ligger i at avdelingen er godkjent utdanningsinstitusjon
 • Følge føringer gitt i nasjonale retningslinjer og interne prosedyrer


Kvalifikasjoner

 • Autorisert psykolog
 • Vi søker fortrinnsvis etter spesialist, men sterk interesse for fagfeltet og særskilt egnethet kan veie tyngre
 • Sertifisering som terapeut i 4 dagers behandling (B4DT) eller erfaring med ADHD utredning kan være en fordel
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig
 • God forståelse for norsk helsevesen 
 • Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge   


Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, og liker å jobbe tverrfaglig
 • Arbeider selvstendig, strukturert og målrettet
 • Ansvarsbevisst og beslutningsdyktig
 • Interesse for fagutvikling og engasjement for utvikling av egen arbeidsplass
 • Personlig egnethet og gode relasjonelle egenskaper vektlegges ved ansettelsen 


Vi tilbyr

 • En tydelig faglig- og verdiorientert grunntenkning
 • En utviklingsorientert arbeidsplass i samarbeid med kommunale helsetjenester
 • Klart og tydelig fokus på resultatskapning for våre tjenestemottakere og ansatte
 • Faglig utvikling og felleskap i DPSets egen undervisning
 • Nødvendig kurs og veiledning for å kunne utføre oppgavene, herunder opplæring for å bli 4-dagers-terapeut
 • Gode låne- og forsikringsordninger hos KLP
 • Alle ansatte ved sykehuset omfattes av gruppelivsforsikring, reiseforsikring ved tjenestereiser, ulykkesforsikring - fritid og yrkesskadeforsikring
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement
 • Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no.

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse.


Kontaktinformasjon: Livia Mihaela Taran, seksjonsleder, tlf. 485 10 946.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
31. mai 2023