Du er her

Psykolog/Psykologspesialist

Finnmarkssykehuset HF - Voksenpsykiatrisk Poliklinikk, SÁNAG/SANKS, Sámi klinihkka

Finnmarkssykehuset består av Kirkenes sykehus, Hammerfest sykehus, Klinikk Alta og Sámi Klinihkka, som alle har tilbud innenfor somatikk og psykisk helsevern og rus. I tillegg sørger Klinikk Prehospitale tjenester for AMK, bil-, båt- og luftambulansetjenesten i Finnmark. Med et fokus på god kvalitativ pasientbehandling så jobber vi for å være nær pasienten. Mange av oss reiser for å behandle pasientene der de bor. Vi søker de tøffe og fleksible fagfolkene. Det er små avdelinger som betyr at du får mer ansvar og mer varierte arbeidsoppgaver. Her betyr du mer!

Les mer her.

Vil du komme nærmere naturen og oppleve det beste av 4 årstider?

Vi har ledig 1 x 100 % vikariat som psykologspesialist/psykolog. Vi ønsker deg velkommen til å søke på stillingen!    

Hjemmekontorordning for pendlere kan etter avtale tilrettelegges ved behov. 

Sámi Klinihkka er en klinikk organisert i Finnmarkssykehuset HF. Vår klinikk har en visjon om å yte spesialisthelsetjenester av høy kvalitet og høyt faglig nivå. Vi har et særskilt ansvar for å tilby og utvikle likeverdige spesialisthelsetjenester til hele befolkningen og spesielt den samiske. Vi jobber på tvers av fag-, kommune-, fylkes - og landegrenser. Klinikken har integrerte tjenester innen somatikk, rus og psykisk helse.

Samisk nasjonal kompetansetjeneste (SANKS) er lokalisert i Karasjok, mens Nasjonalt team er lokalisert i Karasjok, Tromsø, Hamarøy, Snåsa, Røros og Oslo. Psykisk helse og avhengighet er organisert i 7 enheter: Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, Psykiatrisk ungdomsteam/TSB poliklinikk, Ungdomspsykiatrisk enhet, Familieenheten, Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Døgnenhet psykisk helse og avhengighet og Nasjonalt team.                                   

Vi ønsker deg velkommen til å bli en del av vårt fantastiske team her på poliklinikken! Vårt polikliniske tilbud er for innbyggerne i kommunene som til sammen utgjør regionen midt, samt samisk befolkning i hele landet. SANKS er godkjent utdanningsinstitusjon innen rus og psykiatrifeltet.

Karasjok er samenes hovedstad, med nesten 3000 innbyggere og rundt 60000 reinsdyr. Bygda byr blant annet på unike naturopplevelser, folk, historie, kultur og kunst. Her vil du finne en ro og stillhet som du ikke finner alle steder i Norge! Les mer HER.

Tiltredelse snarest eller etter avtale. 


Arbeidsoppgaver

 • Psykologisk behandling
 • Utredning og differensialdiagnostikk av pasienter med rus- og/ eller annen avhengighetsproblematikk og psykiske lidelser
 • Tverrfaglig samarbeid med ulike faggrupper og andre psykologer
 • Bidra faglig gjennom veiledning, undervisning og teamarbeid
 • Delta i faglig utviklingsarbeid og planlegging
 • Arbeid i et flerkulturelt miljø
 • Bruk av tolketjenester
 • Opplæring i problemstillinger som er relevante for å møte samiske pasienter


Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som psykolog
 • Erfaring fra fagfeltet er en fordel
 • Nyutdannede psykologer ønskes velkommen til å søke
 • Grunnleggende IKT kompetanse
 • Kunnskap om EPJ og andre fag systemer
 • Erfaring/kompetanse/interesse for forskning og fagutvikling er en fordel
 • Du må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk skriftlig og muntlig
 • Gode språkkunnskaper er viktig for god pasientbehandling. Ikke-nordiske statsborgere må minimum ha bestått Bergenstesten eller annen norsktest på minimum B2-nivå
 • For alle stillinger i Finnmarkssykehuset er det ønskelig at du har kjennskap til samisk språk og kultur
 • Ved lik kompetanse vil søker med samisk språk- og kulturkompetanse bli foretrukket


Personlige egenskaper

 • Interesse for faglige utfordringer i et flerkulturelt område
 • Bidra til utviklingen av SANKS sitt tjenestetilbud
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Fleksibilitet og selvstendighet
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt


Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Godt arbeidsmiljø
 • Reise -og flytteutgifter dekkes etter gjeldende reglement/prosedyre
 • Tillegg for samisk språk
 • Medlemskap i en av landets beste pensjonsordninger
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster, samt 6 mnd. prøvetid
 • I Finnmark får du en rekke økonomiske fordeler som nedskrivning av studielån, lavere skatt og billigere strøm


Generell informasjon

Kun søkere som søker elektronisk via WebCruiter vil blir vurdert. Attester og vitnemål samt to referanser legges ved søknaden. Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, må vi ha autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no). Originalpapirer etterspørres ved innkalling til intervju. For alle stillinger med pasientrettet arbeid, krever vi at du legger fram politiattest. Finnmarkssykehuset deltar i regjeringens inkluderingsdugnad. Målet med inkluderingsdugnaden er at fem prosent av alle nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.  Finnmarkssykehuset ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i den samlede kompetansen i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Finnmarkssykehuset er i utvikling. Endringer i arbeidsoppgaver/stillingsbeskrivelse kan derfor ikke utelukkes. 3.gangsutlysning.

Finnmarkssykehuset ønsker ikke kontakt med selgere.

Kontaktinformasjon: Tonje Holst Samuelsen, enhetsleder, tlf. +47 924 34 371, e-post tonje.samuelsen@finnmarkssykehuset.no og Edit Johnsen, avdelingsleder, tlf. +47 482 92 612, e-post edit.johnsen@finnmarkssykehuset.no


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
10. juli 2022