Du er her

Psykolog/psykologspesialist

Valnesfjord Helsesportssenter

Om Valnesfjord Helsesportssenter 

Valnesfjord Helsesportssenter (VHSS) er en landsdekkende ideell stiftelse med formål om å bygge, drive, og videreutvikle en helseinstitusjon innen spesialisert medisinsk rehabilitering.

VHSS er derfor en faglig spydspiss for tverrfaglig rehabilitering på spesialisthelsetjenestenivå, og våre 100 ansatte gir spesialisert medisinsk rehabilitering og habilitering til nærmere 1000 pasienter hvert år.

Våre ytelsesavtaler med Helse Nord RHF omfatter et vidt spekter av tilbud til barn, ungdom og, voksne innen nevrologi, hjerneslag, hjerte- og lungesykdommer, kreft, revmatologi, muskel- og skjelettplager, arbeidsrettet rehabilitering, sykelig overvekt, habilitering voksne, habilitering barn og unge, overvekt barn og unge, revmatologi barn og unge, alvorlig sykdom og skade barn og unge.

VHSS ligger naturskjønt til ved inngangen til Sjunkhatten nasjonalpark, ca 30 min fra Fauske og ca. 45 min. fra fylkeshovedstaden Bodø med gode kommunikasjoner både nordover og sørover. Området byr på store muligheter for natur- og fritidsopplevelser både sommer og vinter inkludert jakt, fiske og friluftsliv.

VHSS har ansvar for Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser.

VHSS er akkreditert etter internasjonale rehabiliterings- standarder fra CARF for rehabilitering av barn, unge og voksne.

Fast stilling som psykolog/psykologspesialist

er ledig fra 1. september 2022 


Stillingen som psykolog/psykologspesialist er ledig fra 1. september 2022. Vi søker psykolog med relevant klinisk spesialitet. Psykolog med påbegynt relevant klinisk spesialisering kan også søke. Vi kan være fleksibel når det gjelder stillingsstørrelse, fra 50-70 %. Det kan også bli mulighet for å øke stillingsprosenten etterhvert.

Våre pasienter har ofte sammensatte lidelser, med psykiske tilleggsproblemer/-diagnoser. Vi ønsker en psykolog/psykologspesialist som gjennom tverrfaglig samarbeid kan bidra til at våre pasienter vår bedre helse, økt livsmestring og et helhetlig rehabiliteringsforløp.

Valnesfjord Helsesportssenterer utdanningsinstitusjon for spesialisering i fysikalsk medisin er rehabilitering, og har gode faglige nettverk ved aktuelle fagmiljøer. 


Vi ønsker en psykolog/psykologspesialist som 

 • har erfaring med gruppeterapi og kognitiv metodikk
 • ønsker å arbeide klinisk
 • kan forestå undervisning, veiledning og opplæring av andre fagpersoner, internt og eksternt
 • har gode samarbeidsevner
 • har gode ferdigheter i norsk skriftlig og muntlig
 • gjerne har kunnskap om samisk språk og kultur

Det vil bli stilt krav om fremleggelse av politiattest forut for tiltredelse i stillingen.


Vi tilbyr

 • spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et tverrfaglig miljø
 • et godt utgangspunkt for personlig og faglig utvikling
 • behersker norsk språk skiftlig og muntlig
 • konkurransedyktige lønnsbetingelser
 • gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mulighet for leie av personalbolig

Vi legger stor vekt på personlig egnethet, gode samarbeidsevner, positiv innstilling, engasjement og arbeidsglede.

Tjenesten ved Valnesfjord Helsesportssenter har ingen vaktberedskap.


Nærmere informasjon 
Les mer om Valnesfjord Helsesportssenter.

Se Hvorfor dyktige fagfolk velger Valnesfjord Helsesportssenter.

Se videoklipp fra Valnesfjord Helsesportssenter.

Se Bodø-filmen.


Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til avdelingsleder Ola Haneseth på telefon 412 58 708.

Vennligst oppgi referanser fra tidligere relevante arbeidsforhold søknaden.


Lenke til annonsen og søk på stillingen

 

Søknadsfrist
3. juli 2022