Du er her

Psykolog/Psykologspesialist

Barne-, ungdoms- og familieetaten - Familievernkontoret Øvre Romerike Glåmdal

Om Bufetat og enheten

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og familiedepartementet.

Bufetat, region øst dekker fylkene Innlandet og Viken, med unntak av tidligere Buskerud. I tillegg har vi fire familievernkontor i Oslo. Regionkontoret ligger i Lillestrøm.

Bufetat, region øst har oppgaver innen områdene barnevern, familievern, adopsjon og enslige mindreårige asylsøkere.

Familievernet søker lagspillere til spennende fagmiljø på Øvre Romerike.  


Psykolog/psykologspesialist i 100 % fast stilling 

Familievernet søker lagspiller til spennende fagmiljø på Øvre Romerike.

Familievernet er en nasjonal tjeneste for familier som kan ha nytte av litt ekstra støtte og hjelp. Vi tilbyr behandling og rådgivning. Tjenesten er gratis og man trenger ikke henvisning for å benytte seg av tilbudet. I tillegg til familievernkontor på Øvre og Nedre Romerike har Bufetat, region Øst familievernkontorer i Oslo, Innlandet og Viken. Vi er et stort faglig felleskap og samarbeider på tvers der oppgavene tilsier det. 

Familievernkontoret Øvre Romerike Glåmdal har 15 dyktige medarbeidere fordelt på to lokasjoner, Jessheim og Kongsvinger. Vi dekker til sammen 12 kommuner på Øvre Romerike og i Glåmdalsregionen. Familievernet opplever økt pågang etter pandemien, og til kontoret på Kongsvinger søker vi nå etter en dyktig og engasjert psykolog/psykologspesialist som kan styrke teamet vårt. Kontoret har fem medarbeidere og holder til i nyoppussete lokaler to minutter fra Kongsvinger jernbanestasjon.

Vi er søker en erfaren kliniker med stor arbeidsglede og gjennomføringsevne. 


Arbeidsoppgaver/ansvarsområder: 

 • Terapeutisk arbeid med par og familier med samlivs- og relasjonsproblemer
 • Mekling for foreldre etter ekteskaps- og barnelov
 • Gjennomføre grupper og kurs 
 • Utadrettet og forebyggende virksomhet som veiledning, undervisning og kurs mot våre samarbeidspartnere og klienter
 • Delta i internt fagutviklingsarbeid


Kvalifikasjoner

Krav: 

Profesjonsutdannelse i Psykologi med norsk godkjenning fra Helsedirektoratet. Godkjent spesialitet i barnepsykologi eller familieterapi er en fordel. 

I tillegg er det ønskelig med:  

 • Erfaring fra relevant terapeutisk arbeid med par, familier og barn.
 • Erfaring fra familevernkontor.
 • Erfaring med utadrettet og forebyggende arbeid.
 • Erfaring fra arbeid med vold og konflikter.
 • Erfaring fra samtaler med barn.

I tillegg ønsker vi en kollega med vilje og evne til å samarbeide godt og bidra til et godt utviklingsmilø. 

Vi ønsker at du bringer arbeidsglede, kreativitet og engasjement inn i teamet. Vi legger stor vekt på persolig egnethet. 


Vi tilbyr

 • Gode muligheter for faglig oppdatering og utvikling.
 • Givende og engasjerende arbeidsoppgaver.
 • Praksisnær og klinisk jobbing i spennende fagmiljø. 
 • Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ som psykolog 0794, p.t. kr 563 900 - 715 900 pr. år (ltr 62-75) eller 1304 psykolog med godkjent spesialitet, p.t. kr 715 900 - 825 900 pr. år (ltr 75 - 80).
 • Avlønning og stillingskode vurderes etter utdanning og erfaring.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, jf Lov om Statens Pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.


Opplysninger til deg som søker

 • Inkludering og mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.
 • Stillingen er p.t. lagt til Familievernet Øvre Romerike Glåmdal, avdeling Kongsvinger.
 • Politiattest vil kreves ved tiltredelse jf. lov om barnevern § 6-10, og forskrift og polititattest § 6. Denne attesten skal ikke legges ved søknaden.
 • Du kan be om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge.


Kontaktinformasjon 
Kari Rolstad,  enhetsleder, tlf. 901 78 372

Ann Krogstad, leder Kongsvinger,  tlf. 466 16 439

Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden.

Vitnemål og attester med bekreftet varighet og stillingsstørrelse kan legges ved elektronisk, eventuelt tas med til et intervju.


Lenke til annonsen og søk på stillingen
 

Søknadsfrist
29. mai 2022