Du er her

Psykolog/psykologspesialist

St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim, Klinikk Psykisk helsevern, BUP poliklinikk Rosten

St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 10 500 ansatte og et brutto budsjett på 10 milliarder kroner. Det er en målsetting at arbeidsstyrken gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Mer informasjon finnes på www.stolav.no

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling er en del av universitetssykehuset St. Olavs hospital HF, og har ansvar for barne- og ungdomspsykiatriske tjenester i Trøndelag. Avdelingen er godkjent
utdanningsinstitusjon i spesialiteten barne- og ungdomspsykiatri. Avdelingen består av 5 poliklinikker som til sammen dekker opptaksområdet for St. Olavs hospital HF, en enhet ved Barne- og ungdomspoliklinikken, og  2 døgnenheter og en poliklinikk på Lian som jobber opp mot døgnenhetene og ivaretar Ø-hjelpsfunksjoner. Avdelingen har også sin egen Enhet for fagutvikling og et lærings- og mestringssenter.

BUP Rosten har et regionalt ansvar for døve og hørselshemmede.

Det lyses ut fast 100 % stilling som psykolog/psykologspesialist på BUP Rosten, med oppstart 01.04.22 eller etter nærmere avtale med leder.


Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av barn og unge med psykiske vansker/psykisk lidelse og deres familier i hht gjeldende lover og retningslinjer
 • Gi veiledning/konsultasjon til det kommunale hjelpeapparatet
 • Holde seg oppdatert innen eget fagområde, og evt. gi eller motta veiledning
 • Delta i klinikkens utviklings-, forsknings- og undervisningsarbeid


Kvalifikasjoner

 • Psykolog/psykologspesialist
 • Erfaring fra arbeid med barn, unge og familier
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig godt
 • Erfaring med gruppebehandling er ønskelig


Personlige egenskaper

 • Søkers samarbeidsevner, slik som evne til å delta konstruktivt og positivt i samarbeid internt og eksternt vil bli vektlagt
 • Evne til å skape trivsel i en hektisk og travel jobbhverdag
 • Fleksibilitet i forhold til faglige oppgaver og reisevirksomhet
 • Interesse for fagutvikling og forskning
 • Personlig egnethet vil tillegges avgjørende betydning
 • Politiattest må fremlegges ved ansettelse


Vi tilbyr

 • En engasjert og positiv kollegagruppe som setter pris på flerfaglighet, den enkeltes unike bidrag og teamsamarbeid
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift
 • Vedkommende som får tilbud om ansettelse må legge frem tilfredsstillende politiattest (vandel), jfr Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede)


Kontaktinformasjon: Linda G. Dahl, seksjonsleder, tlf. 72 82 24 40/ 412 54 119.


Lenke til annonsen og søk på stillingen

 

Søknadsfrist
1. februar 2022