Du er her

Psykolog/psykologspesialist

Blå Kors Borgestadklinikkens - seksjon for gravide

Om oss

Blå Kors Borgestadklinikken behandler mennesker med rus/ avhengighetsrelaterte lidelser. Vi er en del av spesialisthelsetjenesten og har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF.

Vi har poliklinikk og flere kort - og langtidsdøgntilbud. Vi er eierorganisasjon for det regionale kompetansesenteret KoRus-Sør. Vi holder til i Skien, Telemark. 

Nyopprettet stilling ved seksjon for gravide:

Psykolog/psykologspesialist 

 

Om stillingen

Har du lyst til å jobbe med gravide med rusproblemer? Vi søker en erfaren psykolog/ psykologspesialist til spennende og utfordrende arbeid ved Blå Kors Borgestadklinikkens seksjon for gravide.


Hvem er vi

Seksjon for gravide gir tilbud til gravide med problematisk bruk av alkohol, medikamenter og illegale stoffer. Tilbud om nedtrapping på LAR-medikasjon. Oppholdstid er individuelt, fra noen uker til store deler av svangerskapet. Seksjonen har 9 plasser, 5 av disse for kvinner innlagt etter HOT § 10-3. Innhold i behandlingen er blant annet miljøterapi, individuelle samtaler og veiledning, gruppeterapi og undervisning.

Seksjonen har i tillegg til psykolog tilsatt lege/spesialist i rus- og avhengighetsmedisin, LiS lege, jordmor, sosialfaglig behandler, forløpskoordinator, erfaringskonsulent og miljøterapeuter. Vi legger vekt på samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere i kommuner og spesialisthelsetjeneste.


Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for kartlegging, utredning og diagnostisering samt behandling -individuelt og i gruppe
 • Etablere og ivareta god samhandling internt i avdelingen og med eksterne samarbeidspartnere herunder pårørende
 • Delta aktivt og bidra med psykologfaglig kompetanse til det tverrfaglige teamet
 • Deltakelse i undervisningsoppgaver/veiledning for egen faggruppe, studenter og andre yrkesgrupper
 • Følge føringer gitt i nasjonale retningslinjer og interne prosedyrer 


Kvalifikasjonskrav

 • Autorisert psykolog
 • Vi søker fortrinnsvis spesialist innen rus-og avhengighet eller voksenpsykologi, men sterk interesse for målgruppen og særskilt egnethet kan veie tyngre
 • Erfaring som behandler innen rusfeltet og/eller psykisk helse
 • Ønskelig med kompetanse innen kognitiv terapi og/eller traume behandling
 • Erfaring fra spesialisthelsetjenesten vil bli vektlagt


Personlige egenskaper

 • Du er stabil med god arbeidskapasitet og har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Du liker å jobbe tverrfaglig og har evne til å gjøre kollegaer i teamet gode
 • Du evner å arbeide selvstendig, strukturert og målrettet
 • Du er ansvarsbevisst og beslutningsdyktig 
 • Du evner å levere god og strukturert dokumentasjon innenfor gjeldende rammer
 • Du har interesse for fagutvikling og engasjement for utvikling av egen arbeidsplass
 • Personlig egnethet og gode relasjonelle egenskaper vektlegges ved ansettelsen


Vi tilbyr

 • Gode muligheter for faglig utvikling og medvirkning i et spennende og godt arbeidsmiljø
 • Arbeid i en veletablert ideell virksomhet
 • Konkurransedyktig lønn
 • Gode pensjonsordninger
 • Mulighet til å bruke treningsrom


Generell informasjon 

 • Kontakt: avdelingsleder Mikael Hartvigsen, tlf 477 02 920.
 • Søknad, CV og relevante vedlegg sendes via lenke på denne siden
 • For spørsmål om elektronisk utfylling av søknad kan Jobbnorge kontaktes på tlf. 75 54 22 20.


Lenke til annonsen og søk på stillingen
 

Søknadsfrist
6. februar 2022