Du er her

Psykolog/psykologspesialist

Oslo universitetssykehus HF - Barne- og ungdomsklinikken, Sosialpediatrisk seksjon, Regional kompetansetjeneste om vold og seksuelle overgrep mot barn og unge

Oslo universitetssykehus er Norges største helseforetak med over 22 000 ansatte. Vi har en rekke nasjonale funksjoner innen spesialisert medisin, og har landets mest avanserte traumemottak.  Vi har stor aktivitet innen forskning, utprøvende behandling, opplæring, utdanning og innovasjon hvor vi er med å utvikle morgendagens medisiner og behandlinger. Oslo universitetssykehus skal være en lærende og skapende organisasjon med et arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt.  

Vi har ledig en 80 % fast stilling som psykolog/psykologspesialist ved Regional kompetansetjeneste om vold og seksuelle overgrep mot barn og unge, som ligger under Sosialpediatrisk seksjon. Sosialpediatrisk seksjon arbeider i grenseflaten mellom helse, politi, barnevern og jus, og har 20 medarbeidere. Seksjonen er organisert under Barneavdeling for nevrofag, Barne- og ungdomsklinikken, lokalisert på Ullevål sykehus

Vi har et tverrfaglig ansvar for pasientgrupper med problemstillinger som fysisk mishandling, seksuelle overgrep, kjønnslemlestelse, overvekt/fedme og anoreksi. Rettsmedisinsk og sosialpediatrisk arbeid foregår ved Statens Barnehus Oslo og på Barne- og ungdomsklinikken ved Ullevål sykehus. Vi mottar henvendelser om barn/familier fra Oslo og omegn (store deler av Helse Sør-Øst) vedrørende fysisk mishandling, seksuelle overgrep og kjønnslemlestelse. Henvendelsene kommer fra politi, barnevern, fastleger, helsestasjoner/ skolehelsetjenesten, barne- og ungdomspsykiatri (BUP) og andre. 

Vår seksjon har fokus på kunnskapsbasert praksis og driver kunnskapsoppbygging og kunnskapsspredning gjennom Regional kompetansetjeneste om vold og seksuelle overgrep mot barn og unge. Den regionale kompetansetjenesten ble opprettet av Helse Sør-Øst i 2013. Kompetansetjenesten skal bidra til å styrke kvaliteten på helsetilbudet til barn og unge som er utsatt for vold og overgrep. Overordnede oppgaver er kunnskapbygging og kompetansespredning, å bidra til forskning og fagutvikling, samt tilrettelegge for organiseringen av et helhetlig tilbud for utsatte barn og unge i regionen. 

De øvrige ansatte i kompetansetjenesten har også kliniske oppgaver ved seksjonen. Kompetansetjenesten er tverrfaglig sammensatt av lege, sykepleier, rådgiver, psykolog og sekretær. 

Arbeidstakere som skal arbeide med barn eller personer med utviklingshemming skal fremlegge politiattest ved tiltredelse iht helsepersonelloven § 20a. Politiattesten skal ikke være eldre enn tre måneder.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.


Arbeidsoppgaver

 • Kunnskapsoppbygging og kompetanseutvikling 
 • Kunnskapsspredning gjennom undervisning, veiledning, skriving og ulike former for systemarbeid   
 • Registerutvikling
 • Tverrfaglig og tverrsektorielt arbeid  
 • Noen kliniske oppgaver ved seksjonen kan bli aktuelt


Kvalifikasjoner

 • Psykologspesialist/psykolog
 • Bør ha erfaring i arbeid med barn og unge
 • Erfaring fra arbeid med vold, overgrep og omsorgssvikt, inkludert traumebehandling er ønskelig
 • Erfaring med undervisning/ foredrag/ veiledning er ønskelig
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne er nødvendig
 • Det er en forutsetning at søker behersker et skandinavisk språk
 • Forskningserfaring er en fordel  


Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner er nødvendig
 • Evne til å trives med teamarbeid og tverrfaglig arbeid
 • Interesse og engasjement for fagfeltet vektlegges høyt
 • Selvstendighet og evne til å jobbe strukturert  


Vi tilbyr

 • En innholdsrik jobb i et godt arbeidsmiljø
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Pensjonsordning, gruppe- og ulykkesforsikring
 • En arbeidsplass som er inkluderende arbeidslivsbedrift (IA)

For at vi skal kunne vurdere din søknad må du søke via «Søk på stillingen» knappen. Vi tar dessverre ikke imot søknader på e-post.


Kontaktinformasjon: Vibeke Gagnum, seksjonsleder, barnelege, tlf. 415 53 609, e-post uxgavi@ous-hf.no


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
31. januar 2022