Du er her

Psykolog/Psykologspesialist

Sykehuset Østfold HF - Poliklinikk for rus- og avhengighetsbehandling, Sarpsborg

Sykehuset Østfold er ett av Europas mest høyteknologiske sykehus og tilbyr spesialisthelsetjenester innenfor somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling til mer enn 300 000 innbyggere i Vestby og Østfold i Viken fylke. Våre hovedoppgaver er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring.

Over 5000 medarbeidere skaper sterke og engasjerte fagmiljøer. Fra ulike roller og ståsted i organisasjonen har vi felles mål om å gi pasienten en helhetlig, fremragende og omsorgsfull helsetjeneste.   

Sykehuset Østfold er lokalisert i et topp moderne sykehus på Kalnes og i et oppgradert sykehus i Moss. I tillegg finnes prehospitale tjenester og en rekke tilbud innen psykisk helsevern nært der pasientene bor. Fra våre lokasjoner er det aldri lang vei til kyst, villmark eller trivelige byer. Les mer om oss på vår nettside ved å trykke her. 

Poliklinikk for rus- og avhengighetsbehandling i Sarpsborg har ledig 100 % stilling - vikariat for psykolog/psykologspesialist i minimum 12 mnd.

Stillingen er tilknyttet poliklinikken i Sarpsborg og inngår som en del av vårt tverrfaglige team bestående av lege, psykologer, kliniske sosionomer og psykiatriske sykepleiere. Poliklinikken har i tillegg eget MBT-team, Traumeteam, Familieteam og LAR-team. Ut over dette har vi tre medarbeidere tilknyttet FACT-team samt 6 psykologer tilknyttet rusmestringsenheter i fengsel. Du vil bli en del av et dynamisk, mangfoldig og spisskompetent fagmiljø - og et sosialt, trygt og hyggelig arbeidsmiljø. Dette er et ypperlig sted å begynne din psykologkarriere med gode muligheter for veiledning og fagutvikling. Du med lengre erfaring vil få inspirerende kollegaer med høy kompetanse. Selv om dette er et vikariat vil det være mulighet for fagutvikling i form av studiedager og kursdeltagelse.


Arbeidsoppgaver  

 • Klinisk/terapeutisk arbeid med pasienter
 • Utredning og kartlegging, inkl. diagnostiske vurderinger
 • Utforming av behandlingsplaner
 • Samarbeid i fagteam
 • Samarbeid med kriminalomsorgen
 • Samarbeid med kommunale helse- og sosialtjenester
 • Veiledning/konsultasjon overfor samarbeidsinstanser
 • Samarbeid med øvrige avdelinger innen spesialisthelsetjenesten
 • Deltakelse i internt utviklingsarbeid


Kvalifikasjoner  

 • Profesjonsstudie i psykologi
 • Norsk autorisasjon / eventuelt lisens
 • Kurs/utdanning i motiverende intervju (MI), mentaliseringsbasert behandling (MBT) og utredning/behandling av traumelidelse/PTSD vil være en fordel. Eventuelt kan opplæring og veiledning i MI, MBT og PTSD være mulig å tilrettelegge


Personlige egenskaper  

 • Erfaring fra og interesse for rusbehandling og psykisk helsevern
 • Gode evner til relasjonsbygging og kommunikasjon


Vi tilbyr  

 • Vi tilbyr veiledning og tilrettelegging for spesialisering i klinisk psykologi
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP


I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV. 

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.


Kontaktinformasjon: Kyrre Moen, seksjonsleder/psykologspesialist, tlf. 916 56 575, e-post kyrmoe@so-hf.no


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
21. desember 2021