Du er her

Psykolog/psykologspesialist

Alternativ til Vold Bodø

Stiftelsen Alternativ til Vold (ATV) er et behandlings- og kompetansesenter på vold, med særlig vekt på vold i nære relasjoner. Stiftelsen har behandling, kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling som sitt hovedmandat. ATV har 15 behandlingssentre i Norge. Klientgruppen er i hovedsak voksne som utøver vold, og deres familie. Stiftelsen har 90 ansatte, hovedsakelig psykologer.

Alternativ til Vold Bodø søker psykolog/psykologspesialist i fast 100 % stilling 

ATV Bodø gir et behandlingstilbud til mennesker som utøver vold i nære relasjoner og til mennesker som nylig har vært utsatt for vold i nære relasjoner, både voksne og barn. Hovedoppgaven for stillingen er knyttet til psykoterapeutisk behandling, individuelt eller i grupper, til utøvere og utsatte for vold i nære relasjoner. ATV har som faglig satsingsområde å videreutvikle familiearbeidet knyttet til vold i familien. Fokus på de voksnes foreldrekompetanse inngår som en viktig del av behandlingstilbudet. Stillingen har også oppgaver knyttet til undervisning og veiledning av andre yrkesgrupper. Vi vektlegger samarbeid med barnevernstjenesten, familievernet, krisesenteret og andre tilbud til voksne, barn og familier der det er aktuelt. Vi ønsker en person med gode samarbeidsevner som er teamorientert. Personlig egnethet og hensyn til teamets sammensetning vil vektlegges.


Vi søker deg som: 

  • Har erfaring og trives med å jobbe med individualterapi og gruppeterapi
  • Ønsker å bidra til utvikling av det terapeutiske behandlingstilbudet til utøvere og utsatte for vold i nære relasjoner
  • Nysgjerrig på å lære mer om vold og psykoterapi 
  • Er strukturert og har god arbeidskapasitet
  • Har gode samarbeidsevner og ønsker å ta del i et sosialt og faglig fellesskap


Vil tilbyr: 

  • Gode rammer for å jobbe psykoterapeutisk med rom for faglig utvikling 
  • Deltagelse i et spennende og inkluderende nasjonalt faglig fellesskap
  • Et hyggelig og inkluderende arbeidsmiljø
  • Gode personalordninger

 
Tiltredelse etter avtale. 

Spørsmål om stillingen kan rettes til kontorleder ved ATV Bodø psykologspesialist Silje Fredheim, mobil 913 27 884, eller regionleder i ATV region Øst og Nord psykologspesialist Ragna Lundgaard, mobil 416 11 003.


Søknader sendes via Finn. Finn-kode: 219829614

Lenke til annonsen og søk på stillingen
 

Søknadsfrist
11. juni 2021