Du er her

Psykolog/psykiater

NKVTS

NKVTS utvikler og formidler kunnskap om vold og traumatisk stress. Målet er å bidra til å forebygge og redusere de helsemessige og sosiale konsekvensene vold og traumatisk stress kan medføre. Senterets oppgaver er forskning, utviklingsarbeid, implementering, undervisning, formidling og veiledning innen temaene: vold og overgrep, katastrofer, terror og stressmestring, tvungen migrasjon og flyktninghelse. Vår visjon er: Et bedre liv for berørte av vold og traumer.

NKVTS er en del av NORCE som er et av Norges største uavhengige forskningsinstitutter. Senteret har omkring 95 ansatte fordelt på forskerstillinger og stab.

www.nkvts.no facebook

Psykolog/psykiater og ønsker å jobbe med implementering av kunnskapsbasert behandling for PTSD?

Midlertidig stilling over 3 år med mulighet for forlengelse, med forbehold om fortsatt finansiering.

Vi ser etter en dyktig og engasjert psykolog/psykologspesialist/barne- og ungdomspsykiater som ønsker å jobbe med opplæring og implementering av kunnskapsbasert praksis for PTSD. Målet med arbeidet er å legge til rette for at barn med symptomer på posttraumatisk stress får tilbud om kunnskapsbasert traumebehandling, og at tilbudet opprettholdes med kvalitet over tid. Vi samler inn kliniske data fra pasienter, og data knyttet til implementering og ledelse, for å forske på behandlingseffekt og hvilke faktorer som bidrar til effektiv behandling og implementering.

Prosjektet har implementert traumefokusert kognitiv atferdsterapi (TF-CBT) i psykisk helsevern for barn og unge (BUP) siden 2012, og dekker nå om lag 75 prosent av landets BUPer. NKVTS har nylig fått tilleggsbevilgning for å innlemme Statens Barnehus i implementeringen.

Den som ansettes vil jobbe med spennende og varierte oppgaver innen implementering av kunnskapsbasert praksis, implementeringsledelse, opplæring og veiledning i TF-CBT, prosjektutvikling og forskning. Særlig vil den som ansettes ha en sentral rolle i å være med å etablere et TF-CBT-tilbud i Statens Barnehus, parallelt med at vedkommende gjennomgår opplæring i TF-CBT. Selvstendig arbeid med veiledning og kurs i TF-CBT vil deretter følge. Det vil også være mulighet for å delta i forskningsoppgaver.


Ansvar og arbeidsoppgaver omfatter bl.a.:

 • å utvikle en implementeringsplan og følge opp implementering av TF-CBT i Statens Barnehus
 • å veilede ledere i implementeringsledelse
 • å veilede terapeuter som skal lære TF-CBT i BUP og Statens Barnehus
 • å holde kurs i TF-CBT
 • å bidra i den videre utviklingen av prosjektet
 • forskningsoppgaver knyttet til datainnsamling og planlegging av videre forskning


Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:

 • psykolog/psykologspesialist/barne- og ungdomspsykiater
 • ønske om å jobbe i fagområdet barn og traumer
 • ønske om å kombinere klinisk praksis gjennom opplæring og veiledning i traumeterapi med arbeid knyttet til implementering på systemnivå
 • interesse for implementering, implementeringsledelse og implementeringsforskning
 • evne til å arbeide selvstendig, strukturert, effektivt og målrettet
 • god evne til analytisk tenkning samt å se sammenhenger og løsninger
 • god skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • engasjert og positiv
 • gode samarbeidsegenskaper


Vi kan tilby:

 • opplæring i TF-CBT samt mulighet for å delta i Train-The-Trainer-opplæring
 • mulighet til å jobbe med implementering av kunnskapsbasert praksis og implementeringsledelse
 • mulighet for å søke om PhD-midler
 • spennende muligheter for faglig videreutvikling i Norges fremste forskningsmiljø innen vold og traumatisk stress
 • fleksibel arbeidshverdag
 • hyggelige kolleger og et godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • moderne lokaler i Nydalen
 • medlemskap i Statens pensjonskasse
 • lønn etter avtale


Les mer om prosjektet her:

https://www.nkvts.no/tf-cbt/

https://www.nkvts.no/prosjekt/ledelse-og-implementering-av-tf-cbt/

Prosjektbeskrivelse kan sendes på forespørsel.

Vi gjør oppmerksom på at navn på søkere kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt for offentlighet. Dersom ønsket ikke etterkommes, vil søkeren bli varslet om dette (Offentlighetsloven § 25).


Spørsmål om stillingen
Kontaktperson: Ane-Marthe Solheim Skar, prosjektleder, tlf. 976 61 591.

Lenke til annonsen og søk på stillingen.

Søknad merkes: TF-CBTNettverk

 

Søknadsfrist
27. september 2019