Du er her

Psykolog/Nevropsykolog/Psykologspesialist

Sykehuset i Vestfold HF, Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, Rehabiliteringsavdeling

Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) er en del av foretaksgruppen Helse Sør-Øst og gir spesialisthelsetjenester for somatikk, psykiatri og rusbehandling til befolkningen i Vestfold.

SiV HF har flere lokasjoner i Vestfold og hovedvirksomheten er i Tønsberg.

Sykehuset har 4100 årsverk og om lag 5400 ansatte.

I SiV HF løses også oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.siv.no.

Er du en nytenkende og engasjert psykolog som søker nye utfordringer?
Ønsker du å være med i utviklingen av fremtidens rehabiliteringstilbud?
 
Spennende stilling som psykolog/nevropsykolog/psykologspesialist til Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, Rehabiliteringsavdeling.
 
Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, Kysthospitalet, er et ledende behandlings- og kompetansemiljø, som tilbyr tverrfaglig spesialisert rehabilitering og fysikalsk medisin. Virksomheten har sitt hovedfokus innen nevrologisk rehabilitering, kreft- og ortopedisk rehabilitering samt fysikalsk medisin. Klinikken er godkjent utdanningsinstitusjon for spesialistutdanningen i fysikalsk medisin og rehabilitering, samt akkreditert i henhold til de internasjonale standardene til Commission of Rehabilitation Facilities, CARF.
 
Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, Kysthospitalet, vektlegger forskning og utvikling av tilbud i samarbeid med brukere. Et bredt perspektiv på funksjon, en individuell tilnærming og høy grad av pasientmedvirkning gir et godt grunnlag for økt funksjonsevne og opplevelse av mestring. Klinikken har nylig omorganisert driften med mål om å møte dagens og fremtidens utfordringer innen rehabilitering.
 
Rehabiliteringsavdeling
 
Rehabiliteringsavdeling omfatter 2 seksjoner – Rehabiliteringseksseksjon nevrologi og Rehabiliteringsseksjon kreft og ortopedi. Seksjonene forventes å ha et tett samarbeid vedrørende inntak av pasienter og utnyttelse av ressurser. Avdelingen har totalt 35 sengeplasser. Avdelingen har rehabiliteringstilbud til et bredt spekter av pasienter; amputasjonspasienter, multitraume, komplekse ortopediske inngrep, funksjonelle nevrologiske symptomer, rehabilitering av barn og unge, pasienter med nevrologiske problemstillinger samt pasienter med kompleks fysisk-psykisk-sosial problematikk der utfallet er dårligere enn forventet.
 
Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering er under utvikling, og vi søker nå etter en engasjert og helhetstenkende psykolog som ønsker å bidra til å utvikle fremtidens rehabiliteringstilbud.


Arbeidsoppgaver i stillingen

  • Kartlegging av funksjon – psykisk helse og psykisk fungering
  • Rådgivning, veiledning og støttesamtaler med pasienter og/eller deres pårørende
  • Undervisning, individuelt og i grupper, for pasienter med komplekse rehabiliteringsbehov
  • Samtaler med pasienter som er i behandling for sykelig overvekt
  • Samarbeid med avdelingens øvrige psykologer
  • Deltakelse i et bredt tverrfaglig samarbeid
  • Deltakelse i faglig utviklingsarbeid og klinisk forskning oppmuntres


Nødvendige kvalifikasjoner

  • Søker må ha norsk autorisasjon som psykolog
  • Spesialist eller dokumentert erfaring/kompetanse i klinisk psykologi, arbeidspsykologi og/eller kognitiv adferdsterapi alternativt et ønske om spesialisering i den retningen. Søkere med et ønske om spesialisering i helsepsykologi er også meget aktuelt
  • Det kreves at den som ansettes behersker norsk (skandinavisk) språk skriftlig og muntlig
  • Erfaring fra og/eller interesse for rehabilitering og kompleks funksjonsproblematikk er positivt       


Ønskede personlige egenskaper

  • Stort faglig engasjement og interesse for å videreutvikle psykologens rolle innen rehabilitering
  • Systematisk og målrettet
  • Nytenkende og fleksibel
  • Gode evner til både selvledelse og samarbeid
  • Helhetstenkende og genuint interessert i mennesker


Muligheter hos arbeidsgiver

  • Et godt arbeidsmiljø innen et fagfelt som er i en spennende utvikling
  • Et godt psykologfaglig miljø, og gode muligheter for kompetanseutvikling gjennom deltakelse i faglige nettverk og i utviklingsarbeid
  • Muligheter for tilrettelegging for spesialisering
  • Gode muligheter til å forme og utvikle psykologens rolle og funksjon på klinikken
  • En arbeidsplass med en flott og unik beliggenhet
  • Gode velferdstiltak for ansatte
  • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i KLP.


Den som ansettes må legge fram politiattest i h.t. helsepersonelloven §20a.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse.  


Kontaktinformasjon: Helena P.K Nilsen, avdelingssjef, tlf. 466 35 860.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
5. april 2020