Du er her

Psykolog/klinisk konsulent til allmennpsykiatrisk poliklinikk på Fauske

Nordlandssykehuset HF - Salten Distriktspsykiatriske senter, VOP Indre Salten

Nordlandssykehuset HF har over 4000 medarbeidere med lokalisasjoner i Bodø, Lofoten og Vesterålen. Vi har sykehusfunksjoner på lokalt og regionalt nivå. Nordlandssykehuset er også en stor utdanningsinstitusjon for leger, psykologer, sykepleiere, bioingeniører og andre faggrupper i spesialisthelsetjenesten. Vi har et voksende forskningsmiljø.

Nordlandssykehuset ser verdien av mangfold i et godt arbeidsmiljø, og oppfordrer kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV-en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke stilling hos oss.

Les mer om oss og jobbmulighetene på jobb-nordlandssykehuset.no. Følg eller kontakt oss på: Facebook, LinkedIn, YouTube eller Twitter

Voksenpsykiatrisk poliklinikk Indre Salten er en enhet i Salten DPS og er en allmenpsykiatrisk poliklinikk, som skal tilby effektive og målrettede behandlingsforløp for pasienter med moderate til alvorlige psykiatriske lidelser. Vi tilbyr både polikliniske forløp og behandling i grupper.

Vi er tverrfaglig sammensatt av psykologer/psykologspesialister, overlege i psykiatri og kliniske konsulenter. Vi er en robust enhet med høyt faglig fokus, som setter pasient og effektiv behandling fremst. Om dette høres spennende ut, og du innehar rett kompetanse, ser vi fram til å motta søknaden din.


Arbeidsoppgaver

 • Delta i utredning og behandling av polikliniske pasienter med allmennpsykiatriske tilstander
 • Bidra med veiledning og undervisning til medarbeidere, samarbeidspartnere og pasienter/pårørende 
 • Dokumentasjon/journalføring ihht gjeldende faglige og etiske retningslinjer, inklusive oppfyllelse av nasjonale krav jfr. pasientforløp for psykisk helse og rusbehandling
 • Utarbeidelse av, og involvering i, utrednings- og behandlingsplaner sammen med spesialist
 • Behandling med kognitiv atferdsterapi, metakognitiv terapi og andre relevante terapi- og behandlingsformer


Kvalifikasjoner

 • For tilsetting som klinisk konsulent må du ha helse- og sosialfaglig høgskoleutdanning med videreutdanning i psykisk helse og klinisk erfaring fra psykiatri
 • For tilsetting som psykolog må du ha norsk autorisasjon
 • Psykologer på lisens kan også søke og kan tilsettes midlertidig inntil autorisasjon foreligger
 • Du må beherske norsk flytende, både skriftlig og muntlig
 • Erfaring fra behandling av pasienter med psykiske lidelser er en forutsetning
 • Det er ønskelig med erfaring fra og interesse for kognitiv adferdsterapi


Personlige egenskaper

 • Du må være fleksibel og løsningsorientert
 • Du må ha evne til å jobbe selvstendig, samtidig som du viser gode samarbeidsevner og kan bidra til videreutvikling av enheten
 • Du må kunne bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Personlige egenskaper vil bli vektlagt


Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb i en stabil og engasjert enhet
 • Vi er en fin gjeng å jobbe sammen med 
 • Salten DPS har et godt tverrfaglig fagmiljø med fokus på faglig vekst og utvikling
 • For psykologer vil arbeidsgiver dekke og tilrettelegge for spesialiseringsløp med tilpasning av praksiskrav, veiledning og kurs
 • Det er mulighet for avtale om flexitid etter gjeldende retningslinjer, tilpasset daglig drift
 • I denne jobben kan du arbeide selvstendig, men også sammen med andre
 • Annen tiltredelsesdato kan avtales med nærmeste leder
 • Les mer om Salten DPS her: https://nordlandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikk/salten-distriktspsykiatriske-senter-bodo 


Kontaktinformasjon: Tore Solheim, enhetsleder, tlf. 476 46 946, e-post tore.solheim@nlsh.no


Lenke til annonsen og søk på stillingen

 

Søknadsfrist
10. desember 2022