Du er her

Psykologfaglig rådgiver/Psykologspesialist

Sykehuset Innlandet HF - DPS Tynset

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 steder i Hedmark og Oppland innen somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester. Som ett av landets største helseforetak med 10 000 ansatte og et stort antall faggrupper, er vi Innlandets største kompetansemiljø.

Divisjon Psykisk helsevern er den største divisjonen i Sykehuset Innlandet. Divisjonen består av sykehusene Reinsvoll og Sanderud, fem distriktspsykiatriske sentre (DPS), to barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP) og en barne- og ungdomspsykiatrisk døgnavdeling. Divisjonen har totalt 320 senger.

Tynset er regionsenter for de 8 fjellkommunene i Nord-Østerdalen. Området er et eldorado for den som er interessert i naturopplevelser, friluftsliv, jakt og fiske. Vi er omringet av kjente nasjonalparker og naturområder som Rondane og Dovre i vest, Forollhogna i nord og Femundsmarka i øst. Nord–Østerdal er dessuten av de få områdene i Sør-Norge som kan “garantere” skiføre om vinteren. Tynset og nabokommunene har god barnehagedekning og et godt utbygd service-, aktivitets- og kulturtilbud for alle aldersgrupper. Grunnskolen i Tynset kommune ble rangert som den 8. beste i landet på kommunebarometeret 2014. Tynset ligger 17 mil sør for Trondheim, 5 mil sør for Røros og 24 mil nord for Hamar, og har gode kommunikasjonsmuligheter med tog, buss og bil. På Røros er det dessuten flyplass med daglige avganger til og fra Oslo.

Distriktspsykiatrisk senter Tynset , enhet for allmenpsykiatri består av en poliklinikk med akuttfunksjon, integrert TSB team og et døgntilbud med 5 sengeplasser som tilbyr frivillige innleggelser til en bredt sammensatt pasientgruppe. DPS Tynset er samlokalisert med somatisk sykehus og BUP (barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk).

DPS Tynset har et godt samarbeid med 1 linjetjenesten og andre i vårt opptaksområde. DPS Tynset har trivelige og nyoppussede lokaler og god  spesialistdekning.

Vi søker engasjert psykologspesialist med erfaring og interesse for utredning/ behandling, som trives med fagutvikling og veiledning.

Arbeidsoppgaver 

 • Generell utredning og behandling av et bredt spekter psykiske lidelser inkl  ruslidelser
 • Testing som en del av utredningsarbeidet
 • Ø-hjelpsvurderinger og tilsyn på somatisk sykehus
 • Deltakelse i tverrfaglig inntaksteam 
 • Fagutvikling og kvalitetssikring av det kliniske arbeidet
 • Veiledning av psykologer i spesialisering , samt andre yrkesgrupper
 • Deltagelse og innflytelse i  ledergruppe
 • Rådgi avdelingssjef i psykologfaglige spørsmål

 Kvalifikasjoner 

 • Profesjonsstudium i psykologi
 • Spesialisering i klinisk voksen psykologi er ønskelig
 • Psykologer med kort tid igjen til endt spesialisering oppfordres også til å søke
 • God formal- og realkompetanse innen bruk av vanlige utredningsverktøy til diagnostikk / evne-/funksjonsutredninger
 • Beherske norsk  godt både muntlig og skriftlig  

 Personlige egenskaper 

 • Gode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevner
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

 Vi tilbyr 

 • Faglig oppdaterte,engasjerte og løsningsorienterte  kollegaer
 • Tverrfaglig team  bestående av psykiater, psykologspesialist / psykolog , lege, psykomotorisk fysioterapeut ,  psykiatrisk sykepleier, vernepleier, miljøterapeut og merkantil
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver med en bredt sammensatt pasientgruppe
 • Muligheter for fagutvikling , kurs og kompetanseheving
 • Veiledning
 • Konkurransedyktige lønn  i samsvar med Spekteravtalen og overenskomstene
 • En arbeidsplass som er en IA bedrift
 • Meget gode pensjonsordninger i KLP
 • Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette

Kontaktinformasjon: Eva Nyhus, enhetsleder, tlf. 62 48 30 80 / 416 39 520, e-post Eva.Nyhus@sykehuset-innlandet.no og Ingunn Rognstad Grutle, avdelingssjef, tlf. 62 48 30 80 / 905 67 994, e-post Ingunn.Rognstad.Grutle@sykehuset-innlandet.no
 

Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
25. mars 2019