Du er her

Psykologer/psykologspesialister

St. Olavs hospital – Universitetssykehuset i Trondheim – Klinikk Psykisk Helsevern – Allmenn, Rehabilitering og sikkerhet, Seksjon 3 – Allmenpoliklinikk

2 ledige faste stillinger for psykolog/psykologspesialist i 100 % stilling

Vil du bli vår nye kollega i Allmenpoliklinikk? Stillingene er i Seksjon 3 – Allmenpoliklinikk 

Poliklinikkene ved Nidaros DPS tilbyr utredning og behandling til pasienter over 18 år med psykisk lidelse. Pasienter som gis rett til prioritert helsehjelp i en av våre poliklinikker har moderate til alvorlige psykiske plager og det foreligger en funksjonssvikt i arbeid, sosialt eller familiært.

Ettersom vi møter så mange ulike mennesker og problemstillinger, har vi behov for en bred kompetanseprofil ved vår DPS og våre poliklinikker har opparbeidet seg god kompetanse på ISTDP, EMDR, kognitiv terapi og ulike traumebehandlingsformer.

Ta gjerne kontakt så forteller vi mer om Seksjon 3, Allmenpoliklinikk.

Nidaros DPS er en del av spesialisthelsetjenesten i Psykisk Helsevern for voksne i Trøndelag, og ligger på Østmarkneset, Lade. Vi har lokalsykehusfunksjon for en befolkning på ca. 115 000 innbyggere. Opptaksområde går fra Fosen i vest via Trondheim og Malvik og Selbu i øst. Våre kjerneoppgaver består av utredning, diagnostikk og behandling til voksne med psykiske helseutfordringer. Oppfølgingen og behandlingen kan være både akutt og planlagt, poliklinisk eller ved døgnopphold. Vi er opptatt av fag, kompetanseutvikling og forskning. Vi har et eget Lærings- og mestringssenter med fokus på pårørende, samt et forsterket fokus på psykisk helse og arbeid.


Arbeidsoppgaver

 • Vurdering, utredning og behandling av et bredt spekter psykiske lidelser i tråd med pakkeforløp PHV
 • Målrettet samarbeid internt og eksternt med våre samarbeidspartnere
 • Fagutvikling gjennom teamdeltakelse, veiledning og undervisning (psykologspesialister er tillagt veiledningsansvar for psykologer under spesialisering)
 • Holde seg oppdatert innen eget fagområde


Kvalifikasjoner

 • Godkjenning som psykolog
 • Ønskelig med bred klinisk erfaring fra psykisk helsevern
 • Utredningskompetanse
 • God skriftlig framstillingsevne
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig


Personlige egenskaper

 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Du har evne til å skape trivsel i en hektisk og travel arbeidshverdag
 • Du liker å jobbe selvstendig og ansvarsbevisst
 • Du arbeider strukturert og målrettet
 • Du har interesse for fagutvikling
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt


Vi tilbyr

 • Et stort fagmiljø med dyktige og engasjerte medarbeidere med bred faglig kompetanse
 • Tilrettelegging for nødvendig opplæring og gode muligheter for faglig utvikling, spennende og sammensatte arbeidsoppgaver
 • Et sosialt inkluderende arbeidsmiljø
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster
 • Veiledning og støtte til spesialisering
 • Offentlig pensjonsordning og forsikringsordning i KLP
 • En arbeidsplass som er inkluderende arbeidsliv (IA) bedrift
 • Vi ber deg gi opp minst 2 referanser
 • Vitnemål, attester og autorisasjon legges ved søknaden elektronisk

Tiltredelse: 03.10.2022

Kontaktinformasjon: Lars Loftet, seksjonssjef/psykologspesialist, tlf. 73 86 54 00 og Eskil Petrovic Weisser, psykologspesialist, tlf. 73 86 54 00

Søkere kontaktes fortløpende.


Lenke til annonsen og søk på stillingen


Annonsen er fra Psykologtidsskriftets august-utgave som har utgivelse 1. august 2022 

 

Søknadsfrist
14. august 2022