Du er her

På trygd

Publisert
6. november 2012

En tredel av de nye uføretrygdede er i alderen 18 til 39 år. Det bør gi ekstra grunn til bekymring at stadig flere blir uføre i ung alder, ofte på grunn av psykiske lidelser.

Samfunnet må sette enda mer inn på tidlig innsats generelt og tidlig behandling hos psykologer og psykiatere spesielt.

Leder i Aust-Agder Blad 16.10.2012

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 11, 2012, side

Kommenter denne artikkelen