Du er her

Ødelagt av Nav

Publisert
6. november 2012

Som psykolog har jeg sett mange få sin restarbeidsevne ødelagt av Nav. Arbeidslinja og tankegangen bak Navs måte å yte service på i dag virker mot sin hensikt for de mest skadelidende. Mange blir som en konsekvens av dette ikke engang en del av statistikken. Uten betydelige endringer i det tilbudet Nav tilbyr sine brukere, er jeg redd økningen i antall psykisk syke som mister fotfestet i arbeidslivet bare vil fortsette øke.

Arbeids- og organisasjonspsykolog Katharine Cecilia Williams i Dagbladet 14.10.2012

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 11, 2012, side

Kommenter denne artikkelen