Du er her

Korsang

Publisert
6. november 2012

HELSEBRINGENDE: Med sang blir alle sorger små.

ILLSUTRASJON: YAY MICRO

– Å synge i kor ga bedre helse og arbeidsmiljø for de ansatte i helsevesenet, sier doktorgradsstipendiat og psykolog i Helse Nord-Trøndelag, Jonas Vaag. De som deltok, rapporterte bedring i engasjement, arbeidsmiljø og egen helse. Prosjektet ble kalt Lyden av Trivsel, og var inspirert av TV2-konseptet Det store korslaget. […] 700 ansatte ble med, og sykefraværet gikk ned med 10 prosent under sangperioden som varte i 8 måneder, ifølge Helse Nord-Trøndelag.

Musikernes fellesorganisasjon 11.10.2012

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 11, 2012, side

Kommenter denne artikkelen