Du er her

Gud

Publisert
6. november 2012

– Teologi og psykologi er kanskje de vanskeligste feltene å være en personlig kristen på, også som student, sier Punsvik Eielsen, som nærmer seg slutten av sitt profesjonsstudium i psykologi i Trondheim. […]

Punsvik Eielsen opplever at religiøse oppfatninger kan bli sett ned på ved sitt institutt.

– Flere oppfater det som en vrangforestilling å tro at Gud finnes. Men nettopp fordi dette er de stemmene som blir hørt i psykologien, er det viktig med stemmer som hevder noe annet, nemlig at Gud er en dimensjon vi må ta på alvor.

Trondheimsstudenten mener at studiet i dag gir for liten kjennskap til hvordan religion påvirker psyken. Hun opplever likevel at et flertall av studentene etterlyser større fokus på religion og eksistensielle spørsmål.

Dagen 15.10.2012

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 11, 2012, side

Kommenter denne artikkelen