Du er her

Barns rettsvern:

Publisert
6. november 2012

Som nyutdannet psykolog bar jeg på bildet av et samfunn hvor lover og retningslinjer i høy grad var på plass. En setning sitter brent fast i hukommelsen etter sist gang jeg besøkte kontoret til en erfaren familierettsadvokat: «Norge er et u-land når det kommer til barns rettsvern.»

Psykolog Jannicke Stav i Stavanger Aftenblad 16.10.2012

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 11, 2012, side

Kommenter denne artikkelen