Du er her

Svigermor

Publisert
5. januar 2012

Psykolog Peder Kjøs hjelper ofte familier som sliter med forholdet til svigermor, og konfliktene handler ofte om barna. Det gjelder både kvinner og menn, selv om det hyppigere er kvinnene som sliter mest.

– Mange kvinner opplever svigermor som en målestokk på hvordan man skal være, og flere føler at det blir satt umulige standarder å forholde seg til, sier Kjøs.

Foreldre & Barn 7.12.2011

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 1, 2012, side

Kommenter denne artikkelen