Du er her

Klimatøv

Publisert
5. januar 2012

– En del av journalistikkens ABC er å intervjue ulike kilder for å finne motargumenter som kan balansere en sak. I klimadebatten løser mange journalister dette ved å intervjue en klimaskeptiker straks de har en sak som forteller om menneskeskapte klimatiske endringer. Men dette er helt misforstått, sier Per Espen Stoknes, psykolog, klimaforsker og førstelektor ved BI. […]

– I klimadebatten er det langt flere forskere som mener at virkeligheten og framtidsscenarioet er mye verre enn det «main stream» tegner opp, enn det finnes klimabenektere på den andre siden. Men det er sjelden du leser om noen som avfeier klimarapporter som «rent tøv», fordi rapportene kraftig undervurderer framtidige konsekvenser av menneskeskapt klimaforverring.

Journalisten 9.12.2011

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 1, 2012, side

Kommenter denne artikkelen