Du er her

Elektrosjokk

Publisert
5. januar 2012

– Det kan se ut som om effekten av elektrosjokkbehandling beror på endringer i hjernefunksjonen som inkluderer hukommelsessvikt, slik at pasienten blir så slått ut at han blant annet «glemmer» at han er deprimert og dermed føler seg friskere, sier psykolog og forsker Roar Fosse til Dagens Medisin.

Fosse er psykolog og forsker ved Klinikk for psykisk helse og rus, Vestre Viken og førsteforfatter av en studie som er publisert i desemberutgaven av Tidsskrift for Norsk Psykologforening.

Dagens Medisin 6.12.2011

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 1, 2012, side

Kommenter denne artikkelen