Du er her

Breivik

Publisert
5. januar 2012

Anders Behring Breivik [sier] til de to rettspsykiatriske sakkyndige at det er «edle motiver» bak drapene av 77 barn og voksne 22. juli.

– Det er en velkjent mekanisme for å forklare sin egen grusomme eller destruktive atferd på en slik måte at den kan være akseptabel for en selv.

Psykolog og mobbeforsker Dan Olweus til Bergens tidende 9.12.2011

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 1, 2012, side

Kommenter denne artikkelen