Du er her

Trygghet

Publisert
5. september 2011

Leder ved Senter for krisepsykologi i Bergen, Atle Dyregrov, mener det er en utbredt misoppfatning at det første som trengs er en krisepsykolog.

– Trygghet får man først og fremst med sine nærmeste, det er den beste akutthjelpen, sier Dyregrov.

– For de som er direkte berørt, er to ting svært viktig. For det første må de få god informasjon om hva som har skjedd, for å kunne forstå hendelsen. For det andre er det viktig at de får være sammen med personer de er glad i, og som kan gi gode og støttende samtaler, sier Dyregrov.

Dagsavisen  23.7.2011

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 9, 2011, side

Kommenter denne artikkelen