Du er her

Usmart

Publisert
5. august 2011

Senter for Rus- og Avhengighetsbehandling får kuttet sine budsjetter med nesten en tredjedel over en treårs periode. Dette er dramatisk. […] Begreper som «smartere» og «mer effektiv» behandling dekker ikke over det faktum at slike økonomiske kutt innebærer en alvorlig kvalitetsforringelse av det offentlige tilbudet til rusmiddelavhengige.

Psykologene Kristine Fiksdal Abel og Eline Borger Rognli i Aftenposten Aften 29.6.2011

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 8, 2011, side

Kommenter denne artikkelen