Du er her

Mobbeteam

Publisert
5. august 2011

Et flertall av skolene følger ikke opp elever som mobbes slik loven krever. Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) forteller om stor pågang fra fortvilte foreldre. […]

FUG mener det må opprettes kriseteam i hver kommune som kan gripe inn der samarbeidet mellom skolen og elevens familie skjærer seg. Utvalget ønsker seg et team bestående av en psykolog, en jurist og en skolefaglig person, som det mener vil skape en bedre balanse mellom familiene og skolen.

NTBtekst 29.7.2011

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 8, 2011, side

Kommenter denne artikkelen