Du er her

Brudd

Publisert
5. august 2011

Barn overskuer ikke de langsiktige konsekvenser av sine valg, ifølge psykolog Ingolf Fosse. Han mener derfor at domstolen ikke bør legge for mye vekt på barnets ønske når mor og far slåss om foreldreretten.

Forsiden på Romerikes Blad 30.6.2011

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 8, 2011, side

Kommenter denne artikkelen