Du er her

Medievold

Publisert
5. april 2011

Spill-, film- og TV-referanser har flere ganger vært i overskriftene til drapssaker, men ordlyden er den samme: Drapsmannen var inspirert av et spill, en film, eller en TV-serie.

– Slike inntrykk kan virke utløsende, men er ikke forklarende. Sannsynligheten er større for at andre forhold i livet til en voldelig person forklarer de voldelige tendensene, fremfor eksponering av vold i ulike medier. Medievold er uansett ingen god terapi for eventuelle problemer en person allerede har fått gjennom oppvekst og utvikling.

Psykolog Svein Mossige til nrk.no 15.3.2011

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 4, 2011, side

Kommenter denne artikkelen