Du er her

Kontemplativ

Publisert
5. april 2011

KIM LARSEN: Psykolog uten mobil. «Kampen fortsetter,» sier han til Dagbladet. FOTO: BO MATHISEN

[Psykolog Kim] Larsen mener at teknologien fører oss lenger fra hveranre, ikke nærmere.

– Vi kommuniserer om trivialiteter med flere og flere. Det handler ikke lenger om virkelig samtale – som jo krever helt andre rammebetingelser og tid til fordypning. […]

– Da jeg skulle ha såkalt Bank-ID, var det en betingelse at jeg hadde mobiltelefon. Dette vil vi få se mer av, og det kommer primært til å ramme eldre. Jeg synes at det er inhumant og sier mye om samfunnet. For meg betyr demokrati at vi aksepterer forskjeller mellom mennesker. Nå trues dette av diktatoriske tendenser: Vi skal bruke teknologien enten vi vil eller ikke. Jeg skulle ønske jeg var født tidligere, slik at jeg hadde levd livet mitt før all teknologien kom og truet de verdiene jeg står for: Intellektualitet, kontemplasjon, kunstens verden og dyp, meningsfull kommunikasjon med andre.

Dagbladet Magasinet 29.1.2011

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 4, 2011, side

Kommenter denne artikkelen