Du er her

Agderpsykologi?

Publisert
5. april 2011

Det siste utspillet fra styret er et profesjonsstudium i psykologi. Et profesjonsstudium i psykologi?! Det er nesten så jeg vil anbefale universitetsstyret å bestille en kollektiv konsultasjon hos en psykolog. Et seksårig studium som i dag gis ved universitetene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. Det skal Universitetet i Agder bruke sine knappe ressurser på å reprodusere og bestrebe seg på å bli nasjonalt ledende? Hallo!

Kommentator Finn Holmer-Hoven i Færdrelandsvennen 16.3.2011

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 4, 2011, side

Kommenter denne artikkelen