Du er her

Rystende

Publisert
5. februar 2011

Murray Strauss ved universitetet i New Hampshire (USA) er kanskje den i verden som har forsket mest på bruk av fysisk avstraffelse i barneoppdragelsen. I USA vil ifølge hans forskning 94 prosent av alle amerikanske foreldre bruke vold – korporlig avstraffelse – i oppdragelsen av sine barn. […] Tilsvarende tall i Norge er at 25 prosent av alle foreldre bruker fysisk avstraffelse/vold i barneoppdragelsen.

Psykolog Per Isdal i Stavanger Aftenblad 6.1.2011

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 2, 2011, side

Kommenter denne artikkelen