Du er her

Oversyn

Publisert
5. februar 2011

[Psykolog og filosof Ole Jacob] Madsen har eit imponerande oversyn over samtidsdiagnostikk, psykologihistorie, new age, studier i populærkultur, profesjonsteori og filosofi. Han leverer samtidsdiagnostikk, som Richard Sennett, Nikolas Rose eller Anthony Giddens. Han har eit polemisk sikte, og går kraftfullt til verks. Men det er lenge sidan eg las eit så velgrunna innlegg i kulturdebatten.

Jan Inge Sørbø melder boka Den terapeutiske kultur i Morgenbladet 7.1.2010

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 2, 2011, side

Kommenter denne artikkelen