Du er her

Ille bra

Publisert
5. februar 2011

Asker har den største andelen i Akershus av sykemeldinger som skyldes psykiske lidelser. […]

– I Asker og Bærum er det stort fokus på psykisk helsevern, og helsepersonellet som sykemelder har større kunnskap om psykiske lidelser, sier [psykolog Per Krister Halck].

– Dette vil kunne føre til at flere blir sykemeldt for riktig årsak, fremfor at det for eksempel registreres som muskel- og skjelettlidelser.

Budstikka 8.1.2010

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 2, 2011, side

Kommenter denne artikkelen