Du er her

Adopsjon

Publisert
5. februar 2011

– Man burde i større grad stille spørsmål om hva som er god kvalitet på sosialrapporten, sier Fanny Duckert, professor ved Psykologisk Institutt ved Universitetet i Oslo. For psykologen, som har organisasjons- og helsepsykologi som forskningsfelt, hevder at det ofte er «vulgær» psykologi som kommer inn i bildet når saksbehandlerne analyserer adoptivsøkerne.– Ikke sjeldent blir det gjort skjønnsmessige og ufaglige vurderinger, under dekke av at det er til barnets beste. Sosialvurderingen er i hovedsak dominert av ansatte i barnevernet. Dette medfører at saksbehandlerne i utgangspunktet er trent til å se etter avvik og dysfunksjonalitet.

Dagbladet Magasinet 8.1.2011

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 2, 2011, side

Kommenter denne artikkelen